Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Yaptıkları Yemek Sorunu Anketinin Sonuçlarını Açıklayan Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş: İş Yerlerinde Sağlık Hakkı, Yeterli ve Dengeli Beslenme Hakkı Pandemide Yaşamsal Talebimizdir

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde gerçekleştirdikleri yemek sorunlarına ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada sağlık emekçilerinin yeterli ve dengeli beslenme hakkının pandemide yaşamsal talep olduğuna vurgu yapılırken,Sağlık emekçilerinin mali ve özlük hakları ihlal edilip emekleri sömürülürken bir taraftan hastane yönetimi/idarecilerinin hastanelerin ekonomik darlıktan çıkış yolu olarak yemeklerden tasarruf etme eğiliminde olmaları ya da eksiklikler ve taleplere karşı duyarsız kalmaları sağlık emekçilerini değersizleştirme ve yok sayma eğilimini ortaya koymaktadır” ifadesine yer verildi.

Çözüm konusunda inisiyatif almayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen, üniversite hastanelerinin pandemi dönemindeki gelirlerine göz diken ve beslenme hakkı üzerinden tasarruf etmek isteyen yetkililerin uyarıldığı açıklamada “Uzun yıllardır yaşanan sorunun çözümüne ilişkin biz sağlık emekçilerinin de söyleyecek sözünün, tavır alacak gücünün olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz” denildi.

Anket sonuçlarına göre;

Araştırmaya katılan 401 sağlık emekçisinin;

*%32’si sadece yemeği beğendiğinde yemek yediklerini,

* %13’ü hiçbir zaman hastane yemeğini yiyemediğini,

*%31’i her çalışma gününde hastaneden yemek yediğini ifade etmiştir.

Anket sorularının detaylandırıldığı bölümde ise yemek hizmetlerinin sağlık emekçilerinin beklentilerinden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

Yemek çeşitliğinin yeterli olduğunu ifade eden katılımcı oranı %3’tür.

Porsiyonların doyuruculuğunu ise katılımcıların %14’ü yeterli görmüştür.

Sağlık emekçileri sıklıkla aynı menünün çıktığını ve bu sorunun yıllardır devam ettiğini ifade etmiştir.

Anketi yanıtlayan çalışanların %92’si yemekhanelerin fiziki kapasitesini yeterli bulmazken,

%47’si yemekhane, tabak, çatal, masa gibi kullanılan malzemelerinin temizliğini kötü/çok kötü olarak değerlendirmiştir.

Geniş kampüs içinde yemek dağıtımına gerekli özenin gösterilmemesi, sık ve sağlıklı denetimlerin olmaması nedeniyle sorun çözülememiştir.

Araştırmaya katılanların %51’i yemek sıcaklığını kötü/çok kötü olarak değerlendirmiştir.

Çalışanların birebir görüşmelerde en fazla dile getirdikleri sorun ise yemeklerin lezzetine dair görüşleridir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarla birlikte araştırmaya katılanların %81’i yemeklerin lezzetlerini kötü/çok kötü olarak değerlendirmiştir.

Tüm bu sorunlar nedeniyle çalışanların %50’si yemeğini çoğunlukla evden getirmek zorunda kaldığını,

%52’si dönem dönem parası ile dışarıdan sağlamak zorunda kaldığını ifade etmiştir

Araştırmaya katılanların;

*  %89’u pandemi döneminde dengeli ve yeterli beslenme düzeyine dikkat edilmediğini,

*  %96’sı pandemi dönemi çıkan menünün vücut direncini korumak için yeterli olmadığını,

* %97’si pandemi dönemi ek besin takviyesi sağlanmadığını,

* %69’u ise pandemi dönemi yemek sunumunu (ekmek arası ve köpük kaplardaki sunumu) kötü/çok kötü olarak değerlendirmişlerdir.

Çalışanların yöneticilerin tavrı nedeniyle tepkili olduğu ise yine araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sağlık emekçilerinin %93’ü yöneticilerin bu sorunu çözmek için uğraşmadıklarını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılanların “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri yönetimi tarafından yemek sorununun bugüne kadar çözülmemesinin nedeni sizce nedir?” sorusuna;

*Katılımcıların %86’sı hastane yönetiminin bu konuyu bir sorun olarak görmemesi,

* %80’i sağlık emekçilerine değer verilmemesi,

* %39’u üniversitelerin yaşadığı ekonomik sorunlar,

* %29’u Kamu İhale Kanununa ilişkin sözleşme şartları cevabını vermişlerdir.

Açıklamanın tamamı için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]