Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli birimleri arasında yaşanan görüş farklılıkları nedeni ile uygulayıcı birimlerce idari izinli sürelerde çalışan sağlık emekçilerinin nöbet saati hesabında farklı, hatalı uygulama ve değerlendirmeler yapılarak, sağlık emekçilerine izin veya ödeme yapılmadığı ya da yapılan ödemelerin geri tahsili gündem olmuştur. Cumhurbaşkanı Genelgesi’nde belirtildiği gibi bahse konu günlerde fiilen çalışan sağlık personeline idari izin ilan edilen günlerde çalıştığı süre kadar daha sonra izin veriliyorken,  nöbet esasına göre çalışıp idari izin ilan edilen günlerde çalışmayan personellerin o günler için çalışmış kabul edilmesi gerekirken,  aksine idari izin ilan edilen günler için ayrıca mesai yaptırılarak ödemeye esas nöbet saatlerinin düşmesine neden olunmaktadır. Sağlık emekçilerinin kapasitelerinin çok üstünde insanüstü bir gayretle ölümüne çalıştığı böyle bir dönemde bu tür mağduriyetlerle karşılaşmaması, yoksulluk sınırında aldıkları maaşın telafisi olan emeklerinin karşılığının ödenmesi hassasiyetle gözetilmesi gereken bir durumdur. Aksi durum Anayasanın 10. Maddesinde düzenlenen “eşitlik ilkesine ve angaryayı yasaklayan 18. maddesine” aykırılık teşkil edecektir. Nöbet tutan sağlık personelinin ödemeye esas nöbet saatlerinin tespitinde Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin söz konusu konuyla ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımladığı 15.04.2015 tarihli ve 89432283\045.01\6021 sayılı görüş yazısının tüm kurumlara gönderilmesi ve uygulama birliği sağlanarak sağlık emekçilerinin mağduriyetine son verilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdık.

Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]