Artırımlı nöbet ücretleri ile Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdık.

Artırımlı Nöbet Ücretleri yazımız için tıklayınız

ASM ve TSM’ler hakkındaki yazımız için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]