Mersin Şubemiz ve KESK’li kadınların da içinde yer aldığı Mersin Kadın Platformu, Eğitim-Sen Mersin Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyerek 8 Mart eylem-etkinlik programını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir 8 Mart haftasında yine beraberiz. Kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin ve ayrımcılığın yanında 2020 yılında kadınlar birde pandeminin yarattığı sorunlarla boğuştu. 2011 yılında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve LGBTİ+lara yönelik şiddetle mücadelenin yol haritası ve güvencesidir. Bu yıl bu sözleşmenin kaldırılması tartışmaları da eklenince 2020 8 Martından bugüne biz kadınlar için zor ama bir o kadar da mücadele yılı oldu. Baskılara, para cezalarına, hukuksuz uygulamalara rağmen hayatlarımızdan, özgürlüklerimizden, sokaklardan vazgeçmiyoruz dedik. Bugün erkek egemen sistemin en radikal savunucularından olan AKP iktidarı kadınlara ve LGBTİ+lara yönelik sindirme politikalarına devam etmektedir. Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde kalabalık bir üniversiteli kadın grubuna çıplak arama yapılması gözaltında ve cezaevlerinde kadınların yaşadıkları sistematik işkenceyi yeniden gündeme getirmiş ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Türkiye’de çıplak arama yoktur,   Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez’’ gibi sözler sarf etmesi kadınları aşağılayan ve sistematik işkenceyi görmezden gelmeye çalışmaktır. Çıplak arama, insan onuruyla bağdaşmayan insanlık dışı, onur kırıcı muameledir ve işkencedir. Onurlu kadın tariflerine değil, insan onuruyla bağdaşmayan kötü muamele ve işkenceye karşı mücadele edilmelidir. Bugün kadınların, LGBTİ+ların, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların kendi yaşam haklarına, kimliklerine, özgürlüklerine, sahip çıkmak için Yükselen kadın düşmanlığına, homofobiye ve ırkçılığa karşı sesini yükseltme sözünü söyleme günüdür. 2021 yılı 8 Martında yine sokaklarda, alanlarda, bulunduğumuz her mecrada olmaya ve mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biz kadınlar bütün baskıcı, ayrımcı, erkek egemen sisteme karşı umutluyuz, kararlıyız. Çünkü örgütlüyüz ve güçlüyüz. Tüm dünyada kadınlar artık susmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini haykırıyorlar ve dünya kadınların eliyle değişecek. Kadın dayanışmasıyla hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmaya kararlıyız. 5 Mart 2021 günü saat 18.00- 20.00 arasında Yenişehir Belediyesi etkinlik alanı Forum önünde kadın buluşması, 8 Mart 2021 günü saat 18.30’da Beşiktaş Meydanından Özge Can Aslan Meydanı’na feminist gece yürüyüşü gerçekleştireceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]