Antalya Şubemizin ve KESK’li kadınların da içinde yer aldığı Antalya Kadın Platformu basın toplantısı düzenleyerek, 8 Mart Antalya eylem ve etkinlik programını kamuoyuyla paylaştı.

Platform adına açıklama yapan Ekin Tucaroglu şöyle konuştu: “8 Mart, ülkemizde ve dünyada kadınların baskıya, zulme, eşitsizliğe ve sömürüye karşı dayanışma ve mücadele günüdür. 164 yıl önce New Yorklu dokuma işçisi kadınların canı pahasına yarattığı direnişin simgesi olan 8 Mart’ta kadınlar erkek egemen sisteme karşı adil, eşit ve özgür bir yaşamı kurmak için alanlardadır. Kadınlara yönelik cinayetler, katliam boyutlarına ulaşmışken bu konuda alınan önlemler ve yaptırımlar son derece yetersiz. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin olağan günlük hale gelmesinin nedeni; cinsiyetçi, milliyetçi, dinci ve gerici politikalarla toplumu dizayn etmeye çalışan, kadını aile dışında hiçbir yerde konumlandırmak istemeyen AKP-MHP ittifakı ve onun  kadın düşmanı politikalarıdır. Bizi toplumsal yaşamın öznesi olmaktan çıkarıp eve hapsetmeye çalışan, makul gördükleri sınırlarda itirazsız, iradesiz yaşamamızı bekleyen erkek egemenliğinin hayallerini boşa çıkarıyoruz. Yaşamın her alanında vardık, varız, varolacağız demek için bu 8 Mart’ta da alanlardayız. Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetler katliam boyutuna ulaşmışken, Pandemi ve “Evde Kal” uygulaması kadına şiddeti artırmakla kalmayıp, kadın, şiddet faili erkekle aynı evde kalmaya zorlanmakta. İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Yasa gibi bizi koruyan yasaların, bile isteye uygulanmamasından dolayı kadınlar şiddet ve cinsel saldırılara karşı yaşamlarını savunmak için öz savunma uygulamak zorunda bırakılıyor. Çocuk istismarcılarını, kadın katillerini, tecavüzcüleri ard arda serbest bırakan erkek yargı, ölümüne şiddet gören, yaşamını savunan kadınları cezalandırıyor. Şiddet karşısında ortaya koyduğumuz tüm savunma biçimleri meşrudur. Öz savunma haktır, Yargılanamaz demek için bu 8 Mart’ta da alanlardayız. Ülkemizde ve dünyada küresel sermayenin ortaklığında cinsiyetçi iktidarlar eliyle yürütülen politikalar, emeğimiz üzerinde kurulan sömürüyü her geçen gün daha da arttırıyor. Kapitalizm ve onun uygulayıcısı İktidar derinleşen ekonomik krizin faturasını da bizlere ödetmeye çalışıyor. Kadınları iş hayatında yedek iş gücü olarak gören erkek egemen sistem, pandemi koşullarında da sömürüsünü katlayarak attırmaya devam ettirdi, kadın yoksulluğunu derinleştirdi. Pandemiyi, kadını aileye bağımlı, sosyal yardıma muhtaç bırakan düzeninin aracı olarak kullandı. Ama çabalarınız nafile, haklarımız ve kazanımlarımızı tehdit altına alan bu politikalara karşı, bizleri işsizlik, güvencesizlik ve geleceksizlik çemberiyle kuşatmaya çalışanlara karşı bu 8 Mart’ta da alanlardayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör atamasına karşı direnişlerinde de yine yine sergilenen, eril zihniyetin yarattığı, olumladığı ve meşrulaştırdığı LGBT+ bireylere yönelik nefret söylemlerine ve cinayetlerine karşı sessiz kalmıyoruz, her türlü ayrımcılığa karşı mücadelemizi her alanda yürüteceğiz demek için bu 8 Mart’ta da alanlardayız. Dünyanın dört bir yanında, her dilden, her renkten kadınlar olarak  meydanlardan, sokaklardan, evden, okuldan, işten ve her yerden sesleniyoruz. Umudumuzu, heyecanımızı, öfkemizi, neşemizi, özlemlerimizi, kahkahalarımızı içimize gömmüyoruz. Sözümüzü çoğaltarak haykırıyoruz! Eşit, özgür ve sömürüsüz bir yaşamı kuruncaya dek mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar olarak kendi sözümüzü söylemek için umut ve güven dolu onurlu bir gelecek kurmak için tüm kadınları 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18.15’de Attalos Heykeli Önüne bekliyoruz! Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması ve mücadelesi.

Antalya Kadın Platformu ve Bileşen Kurum Etkinlikleri

– 3 Mart 2021 Çarşamba Saat:20.00 Zoom Üzerinden Yeni Dalga Feminist Grevler Sunumu (Antalya Nar Kadın Dayanışması)

– 4 Mart 2021 Peşembe Saat:12.00 Tutsak Kadınlara Kart Atma ve Basın Açıklaması Yer: Güllük Postanesi Önü ( Antalya Kadın Platformu)

– 6 Mart 2021 Cumartesi Saat:20.00 Zoom Üzerinden Bir Şiir, Bir Şarkı, Bir Hikaye, Bir Oyun Etkinliği (Antalya Nar Kadın Dayanışması)

– 7 Mart 2021 Pazar Saat:15.00-17.00 arası Zoom Üzerinden Kadın Cinayetleri Ve Sığınaklar Konulu Forum (Antalya Kadın Danışma Dayanışma Merkezi)

– 7 Mart 2021 Pazar Saat:17.00 Zoom Üzerinden Cinsiyetçi Şiddet Sindemisi Konferansı (Antalya Tabip Odası)

– 8 Mart 2021 Pazartesi Saat:18.15 Basın Açıklaması Yer: Attalos Heykeli Önü (Antalya Kadın Platformu)

– 8 Mart 2021 Pazartesi Saat:19.00 Feminist Gece Yürüyüşü Yer: Üçkapılar”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]