PSI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Hakları ve Halk Sağlığının Savunmasında SES’in Mücadelesini Destekliyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

154 ülkede 30 milyon işçiyi temsil eden 700’den fazla sendikadan oluşan Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI), “Maskeler Konuşuyor” kampanyamız hakkında açıklama yaparak sendikamıza desteğini açıkladı.

Public Services International (PSI) tarafından “Maskeler Konuşuyor” kampanyamıza dair yapılan açıklama aşağıdadır:

PSI Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Halk Sağlığının Savunmasında SES Mücadelesini Destekliyor

Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından gerçekleştirilen “Maskeler Konuşuyor” kampanyasını memnuniyetle karşılamakta ve sonuna kadar desteklemektedir.

Kampanyanın temel amacı: SES’in sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve evrensel bakım hizmetleri taleplerinin ülke içerisinde yaygınlaştırılması yönündeki çabalarının toplum nezdinde görünür kılınmasıdır, böyle bir kampanya için daha uygun zaman olamazdı.

Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık emekçileri, sağlık hizmetleri kemer sıkma politikaları, dışarıdan hizmet alma/taşeronlaştırma ve diğer özelleştirme biçimleri gibi neoliberal politikaların yarattığı kötü durumla karşı karşıyadır. Bu politikalar hastanelerde yeterince personelin bulunmaması, sağlık emekçilerine ödenen ücretin azalması ve güvenli çalışma koşulları olmayan işyerleri sonucunu doğurmuştur. COVID-19 pandemisi krizine genel olarak hazır olmamanın temel nedeni de bu politikalardır.

Fakat, pandemiye karşı sağlık emekçileri ve halk sağlığı sistemleri en sağlam kaleler olmuştur. SES üyesi gibi dünyanın farklı yerlerindeki sağlık emekçileri acil halk sağlığı durumuyla başa çıkmak için yoğun çaba sarf etmiştir, hala da topluma sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Sizler bu sağlık hizmetlerini kişisel koruyucu ekipmanların dünya genelinde kabul edilebilir olmayan bir düzeyde eksik olmasına rağmen ve aralarında sürekli baskıya maruz kalan üyelerinizin de olduğu sağlık emekçilerini mütemadiyen hedef alan, hatta sendika ve de çalışma haklarını savunduğu için hapseden baskıcı bir rejimin olduğu bir  döneminde sunuyorsunuz.

Sağlık emekçileri hükümetlerin sağlık hizmetlerinin insan onuruna yaraşır bir biçimde sunulması için yeterli personelin olacağı ve herkes için kamusal sağlık hizmetlerinin güvence altına alınacağı yatırımları yapacağı somut adımlar yerine kahramanlar olarak gösterilip, alkışlanıyor. Fakat, bizler ne kahraman ne şehidiz. Bizler daha iyi çalışma koşullarını hak ve talep eden emekçileriz. Bizler herkes için temel sağlık hakkını güvence altına alacak yegane temel olan evrensel kamusal sağlık hizmetlerini herkes için talep eden topluluğun üyeleriyiz. Ve bugünlerde, sağlık hakkı herkes için evrensel olarak ücretsiz, etkili ve güvenli aşıya erişimi de içermektedir.

Bu nedenlerle, PSI SES’in işyerleri önünde düzenlediği eylemlerle gerçekleştirdiği “Maskeler Konuşuyor” gibi son derece önemli kampanyasını sonuna kadar desteklemektedir. Sizlerin kampanyasını, mücadelesini elimizdeki medya kanalları ile dünya genelindeki 30 milyon kamu emekçisine duyuracağız. Zenglikten önce sağlığı ve COVID-19 pandemisinin yıkıcılığı karşısında kar yerine insanlar için daha iyi bir dünya inşa etmek uluslararası kolektif mücadelemizin parçasıdır.

Dayanışma duygularımla,

PSI Genel Sekreteri Rosa Pavanelli

PSI tarafından yayınlanan açıklamanın İngilizcesi için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]