Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU), mesaj yayınlayarak “Maskeler Konuşuyor” kampanyamıza destek verdi.

EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan’ın yayınladığı destek mesajı aşağıdadır:

Değerli Dostlar,

Sizlere bu mektubu başlattığınız bu önemli kampanyanın bir sonraki aşaması için EPSU’nun desteğini ifade etmek için yazıyorum. Covid-19’dan Türkiye’deki yaklaşık 150.000 sağlık emekçisinin etkilendiği, 349’unun yaşamını yitirdiği bir dönemde, SES gibi sağlık sendikalarının tüm sağlık emekçilerinin korunmasının güçlendirilmesi, ön saflarda çalışan emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçmesi yaşamsal derecede öneme sahip.

SES’in geçen hafta gerçekleştirdiği ve aşı programının öneminin ve tüm sağlık emekçilerinin gerekli koruyucu sağlık ekipmanlarının sağlanmasının gerekliliğinin altını çizdiği sosyal medya kampanyasının ardından, EPSU olarak başlattığınız risk değerlendirmesinin, iş kazalarını önleyecek tedbirlerin alınmasının, iş yerlerinin daha iyi bir biçimde denetlenmesi ve Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çalışmalarının öneminin farkındayız.

Yürüttüğünüz kampanyanın ve faaliyetlerin yaygın bir biçimde desteklenmesini, hastane yöneticileri ve hükümet üzerinde sağlık emekçilerinin sağlığını, güvenliğini korumak için gerekli adımları acilen atacak biçimde etki etmeye böylelikle sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasına yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

Dayanışma duygularımla,

EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan

Mesajın İngilizcesi de aşağıdadır:

Dear Colleagues
I am writing to express EPSU’s support for the next stage of your important campaign on
health and safety which you are launching today. With around 150,000 health workers in
Turkey having been infected with COVID-19 and the tragedy of 349 deaths it is vital that
health unions like SES take action, calling for measures to strengthen the protection of all
health workers and support staff on the frontline.
Following the SES twitter campaign last week that highlighted the importance of the
vaccination programme and ensuring that all health staff had appropriate personal protective
equipment, EPSU recognises the importance of moving on to essential issues such as action
on risk assessments, accident prevention measures, better workplace inspections and
recognition of COVID-19 as an occupational disease.
We hope that your campaign is widely supported and helps build up pressure on the hospital
employers and the government to take the urgent action needed to protect the health and
safety of health workers and by doing so ensure that it is possible to maintain and improve
the quality and quantity of health services.
Yours in solidarity,
Jan Willem Goudriaan
EPSU General Secretary

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]