“İşsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması ve işçinin korunması” gerekçesiyle “işsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” başlıklı 43. maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Biz biliyoruz ki bu gerekçenin tam tersi bir düzenleme için İzmir Depremi’ni fırsat bilinerek harekete geçildi. Bu ve benzeri olayların yaşandığı dönemlerde devletin sermaye lehine düzenlemeler yaptığına defalarca tanık olduk.  Torba yasanın amacının arkasına gizlenen gerçekler ise;

  • 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için belirli süreli ve esnek çalışma getirileceğini ve belirli süreli çalışanlar için emekliliğin hayal olacağı,
  • Kayıt dışı çalışmanın meşrulaştırılarak, patronlara kayıt dışı çalışma için ceza bile verilmeyeceği,
  • Esnek ve güvencesiz çalışmanın kamu dahil olmak üzere tüm iş kollarında yasallaştırılacağını
  • Çalışama hayatına dair tüm çözüm önerilerinin ve tasarrufların ekonomik kaynağı olarak işsizlik fonunun kullanılarak alenen yağmanın önünün açılacağıdır.

İşçinin alın terinin, emeğinin karşılığı, iş güvencesinin dayanağı olan kıdem tazminatını deprem fırsatçılarının “rantına” çevrilmesine sessiz kalmayacağız. Bu yasaya karşı TBMM önünde sesini duyurmaya çalışan DİSK üyelerine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Torba yasa derhal geri çekilsin. 04.11.2020

 

 MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]