Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Bütçesini Değerlendiren Merkez Yönetim Kurulumuz: Sosyal Hizmetler Bütçesinde Yine Biz Yokuz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz, bugün Meclis’te görüşülmeye başlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 bütçesini değerlendirmek üzere genel merkezimizde basın toplantısı düzenledi.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, sosyal hizmetler bütçe taslağının hazırlık aşamasına sendikamızın ve bütçeden etkilenecek kesimlerin örgütlü temsilcilerinin dahil edilmediğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği süreç emekçiler ve hizmet alacaklar için her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Ekonomik kriz,  krizin emekçiler ve halkın sırtına yıkılma programları ile karşı karşıya olduğumuz sürece Mart ayından itibaren bir de pandemi eklenmiştir. Pandemi, mevcut ekonomik krizi daha da derinleştirmiş, iktidar ise kriz karşısında sermayenin çıkarlarını korumanın yolu olarak emekçilerin sömürüsünü artırmak, gelirleri azaltmak, mevcut hakları da ortadan kaldırmak, sermayeye ise her türlü kaynağı aktarmak tercihinde ilerlemiştir. Salgının sonuçları nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kesimler için, işsiz kalan, ücretsiz izne çıkartılan, gelirleri düşen, iş yerleri kapananlar için, salgında sağlıkları için evde kalma çağrısı yapılanların bunu gerçekleştirebilmeleri için, salgın nedeniyle daha çok risk altında olan kesimler için gerçek tedbirler alınmamış, kaynaklar buralara aktarılmamıştır. Bakanlık bütçesi gelirlerimizin eridiği, tüm emekçiler için ek zam talebinin yaygın bir talep haline geldiği bir zamanda yapılmaktadır. Bakanlık bütçesi, salgında daha da risk altında olan ama yeterince korunamayan kadınlar, çocuklar, mülteciler, engelliler, ekonomik yoksunluk içerisinde olan kesimlerin acil kamu hizmetleri ile sarmalanmasına ihtiyaç duyulan bir zamanda yapılmaktadır. Bu ihtiyaçların ne kadar dert edinileceği ve ne kadar bütçe ayrılacağı tartışmalıdır. 2021 yılı için öngörülen bütçe 155.011.061.000 TL’dir. Sonda söyleyeceğimizi burada söyleyelim, sadece bu artış bile Bakanlığın yukarıda ifade edilen kapsamda bir ihtiyacı karşılama gibi bir niyeti ve ajandası olmadığını açık şekilde göstermektedir. 2021 AÇSHB bütçesi, toplam bütçenin%12,7’sini oluşturmaktadır. Önceki yıla göre bütçenin tümü içindeki payı sadece %1,1 artmıştır.”

Kadın, çocuk, sosyal yardım politikaları, yaşlı ve engelli hizmetleri başlıklarında bütçeyi değerlendiren ve sendikamızın taleplerini açıklayan Atabey, “Pandemi, deprem gibi olağanüstü dönemleri hesaba katan bir bütçe değildir. Oysaki pandemi süresince ve ekonomik krizin de etkileri ile çok sayıda insan işsiz kaldı. Halkın büyük kısmı yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamaktadır. Tüm bunları gören yoksulluğu teşvik eden değil istihdamı önceleyen ve yoksulluğu bitirme hedefiyle bütçe planlamaları yapılmalıdır. Bütçe görüşmelerini dikkatle takip etmeye ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Açıklama metninin tamamı için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]