Sağlık Emekçilerinin Haklarını Yok Sayan Sağlık Bakanlığı Genelgesine Tepki Gösteren Merkez Yönetim Kurulumuz: Pandemide Sorumluluğu Halka, Cezayı da Sağlıkçıya Kesemezsiniz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarihinde yayımladığı ve sağlık emekçilerine izin, istifa, emeklilik yasağı getiren 929 sayılı personel işlemleri genel yazısına dair genel merkezimizde basın toplantısı düzenledi.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Covid-19 salgını sürecinde de yıpranan, tükenen sağlık emekçileri için adım atmayan Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerinin mağduriyetlerini daha da arttırdığına vurgu yaparak, bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakları olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkının yok sayıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Atabey, “Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır, haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş hepsi de uzun yıllarını meslekte geçirmiş tecrübeli insanlar olan KHK’li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir, güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır, pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir, Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır, sağlıkta şiddet önlenmelidir, bütün sağlık emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmelidir, kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir” diye konuştu.

Atabey sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık emekçileriyle ilgili son yayınlanan genelge ile izin hakkımızın ortadan kaldırılmasını, tayinler durdurulurken sürgünlerin önünün açılmasını kabul etmiyoruz. Dinlenme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır, yaşatmak için yaşamak istiyoruz, yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir çağrımızda gerçek sendika, ihtiyacı duyanlara; sağlık alanında tüm bunlar yaşanmaktayken sözde yetkili sendika kendisine üye olan sağlık emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenmek, taleplerini alana taşımak yerine iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini korumaktadır. Gerçek sendikaya ihtiyacın iyice belirginleştiği bu zor günlerde tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Açıklamanın tamamı için tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]