Batman Şubemiz, grip aşısına sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile risk grubundaki vatandaşların acilen ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Batman Şube Eş Başkanımız Deniz Topkan şöyle konuştu: “ Dünyada 2019 Aralık ayında görülen ve yayılan Covid-19 ülkemizde de Mart ayından itibaren görülmeye başlamış ve etkisini giderek artırmıştır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü yaş grubu olarak altı ay üzerindeki herkese İnfluenza (Grip) aşısını önerdiğini pandeminin başında ilan etmiştir. İnfluenza ile birlikte Covid-19 görülmesi sonucu tablonun ağır seyrini önlemek için birçok ülke İnfluenza aşısı stoklarını tamamlayacağını ilan etmiştir. Ülkemizde de Sağlık Bilim Kurulları, TTB ve sendikamız Sağlık Bakanlığı’nı uyarmış ve yeterli sayıda aşının temin edilmesi için hazırlıkların yapılmasının gerektiğini ivedilikle söylemişlerdir. Aylar öncesinden yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ve yeterli sayıda İnfluenza aşısının temin edilmediğini üzülerek görüyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulamaya koyulması ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçilmiş, hastaneler ticarethane, hastalar müşteri olarak görülmüş, bu uygulamanın sonucu olarak toplum sağlığını koruyucu değil, kar amaçlı tedavi edici sağlık hizmetleri öne çıkmıştır. Covid-19 salgınında yetersiz önlem ve uygulamalar olduğu gibi İnfluenza salgınında da aynı durumla karşı karşıyayız. İnfluenza aşısının en başta sağlık emekçileri olmak üzere kronik kalp-akciğer hastalarına, kanser hastalarına, diabet hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlara ve 65 yaş üstü herkese yapılması gerekmektedir. Durum böyle iken yukarıda belirtilen tanılı hastalar ve 65 yaş üstü kişiler e-nabız sistemine girdiklerinde “İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz” ibaresi ile karşılaşmışlardır. İnfluenza aşısı en öncelikli risk grubu olan sağlık emekçileri ve yapılması zorunlu olan risk gruplarına yapılmayacaksa, kimlere yapılacağını ve nasıl özellikli kriterlerin olması gerektiğini buradan Sağlık Bakanlığına soruyoruz. 25 milyon kişiye yapılması gereken aşının ilk aşamada 800 bin doz getirildiği ve aile hekimlerince CHARLSON RİSK SKORU denen yöntemle reçete edileceği bildirilmiştir. Toplamda 1.3 milyon doz aşının temin edileceği açıklanmıştır. Aile hekimleri halk ile karşı karşıya kalacak ve bu durum şiddeti tetikleyecektir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Sağlık Bakanlığı’ndan kış mevsimine girmeye başladığımız bu günlerde İnflüanza aşısına sağlık emekçileri ve risk grubundaki halkımız adına ulaşabilmeyi istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi olarak risk düzeyine bakılmaksızın 6 ay ve üzeri herkese aşı yapılmasını. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan sosyal hizmetlerde çalışanlara ve yaşamını bu kurumlarda sürdürmek zorunda kalan çocuk, yaşlı, engelli gruplara da yapılmasını talep ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]