Batman Şubemiz ve Batman Tabip Odası, Covid-19 salgınına karşı cezaevlerinde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.      

Şubemiz ve Tabip Odası adına ortak açıklamayı yapan Batman Şube Eş Başkanımız Deniz topkan şöyle konuştu: “Covid-19 pandemisi yaşamın tüm alanlarında bizi etkilemeye ve toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Maalesef kamu idaresince yapılmış resmi bir açıklama henüz olmazsa da en son bize ulaşan bilgilere göre Batman cezaevinde 22 tutuklunun covıd 19 testinin pozitif çıktığı yönündedir. Pandeminin başından beri cezaevleri gibi pandemi açısından ciddi riskler barındıran dezavantajlı yaşam alanlarına yönelik öneri ve kaygılarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Olağan zamanlarda da cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişiminin zor olduğunu biliyoruz. Mahpusların yeterli ve dengeli beslenememeleri, sabun ve deterjan başta olmak üzere, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara ulaşmada zorluk çekmeleri ve bu ihtiyaçların parayla karşılanması, benzeri nedenlerle hapishanelerdekilerin bağışıklık sistemlerinin son derece zayıf olduğu bilinmektedir. Bu nedenle salgından etkilenme ve hastalanma riskleri yüksektir. Öte yandan hapishaneler havalandırmanın yetersiz, kişisel alan ve hijyenin iyi olmadığı kapalı mekânlardır. Yoğun ve sürekli değişen nüfus, cezaevlerinde çalışan görevlilerin dışarı ile sürekli temas halinde olmaları, hapishanelerin özellikleri ve organizasyonu bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortamlar olduğu göz önünde bulundurularak hem pozitif kişilerin sağlığa erişim hakkı anlamında takip ve tedavilerinde hiçbir aksama yaşanmaması hem de salgına karşı önerilen en temel yaklaşım olan virüsün hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmasının önlenmesi adına gerekli tedbirlerin yine hak ihlali yaşanmadan alınması uyarısını yapmak istiyoruz. Aslında daha salgının başında Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üye devletlere “cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme” konusunda çağrıda bulunarak; “hükümetler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, yasal bir temel olmadan hapsedilen, siyasi mahkumlar ve sadece eleştirel ya da muhalif görüşler ifade ettikleri için hapsedilenler dahil her bir kişiyi serbest bırakmalıdır” şeklinde tavsiyede bulunmuş ve bu salgının görüldüğü birçok ülkede hükümetler, cezaevlerinde ayrımsız tahliyeler başlatmıştı. Bu tavsiyenin de bir gereği olarak salgının daha fazla tehdit ettiği risk gruplarından başta hasta mahpuslar olmak üzere özellikle risk grubunda olanların (60 yaş ve üstü yaşta olanlar, kronik hastalıkları (tansiyon, şeker vb.) olan, bağışıklık sistemi zayıf olan, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçları kullananlar, çocuklu ve hamile olanların) bir an önce tahliyesi ve tüm mahpusları kapsayacak ve mahpuslar arasında ayrımcılığı gütmeyen eşit ve adil bir infaz değişikliği gerçekleştirilmesi gerektiğini de tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ayrımsız ve ayrıcalıksız herkesin yaşam hakkını savunan sağlık meslek ve emek örgütleri olarak; sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılamayacağını hatırlatıyor, Covid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri almaya davet ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]