KESK Urfa Şubeler Platformu, KHK ihraçlarının dördüncü yıldönümü nedeniyle29 Ekim günü  basın toplantısı düzenleyerek, “Tüm haklarımızla birlikte geri döneceğimizi biliyoruz. Barış, özgürlük ve demokratik haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Şubeler Platformu adına açıklamayı yapan Urfa Şube Eş Başkanımız Salih Karataş şöyle konuştu: “29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK’nin 4. yılını geride bıraktık. Bilindiği gibi 29 Ekim gecesi çıkarılan KHK’lerle binlerce üyemiz, akademisyen ve kamu emekçisi ihraç edilerek işinden atılmıştır. İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış haklarımız, sendikal haklarımız hukuk tanımaz bir keyfilikle karşı karşıyadır. Bunlar KHK yapıcılarının insafına ve takdirine bağlı konular değildir. Bunlar “hak”tır. Kazanılmış hak ve hak kavramıyla keyfi biçimde oynayamazsınız. Darbe girişiminin ihalesini kamu emekçilerinin sırtına yükleyemezsiniz. İşimizle, ekmeğimizle oynayamazsınız. KESK’in darbelerle mücadele eden bir tarihi vardır. Darbe girişimini fırsata çevirmek için her türlü imkanı kullanan iktidarın asıl niyeti 29 Ekim 2016 tarihinde net olarak ortaya çıktı. Çıkarılan bir KHK ile konfederasyonumuz KESK’e yönelim de iyice açığa çıktı. Birçok üyemiz kamudaki görevlerinden ihraç edildi ve bu ihraçlara ilişkin hiçbir gerekçe gösterilmedi. İhraç edilen kamu emekçileri ile beraber aileleri de cezalandırılmak istendi. Bu şekilde toplumun hafızasına korku kazınarak gelecekte iktidarlara muhalif olacakların önlemi şimdiden alınmış oldu. OHAL KHK’leri ile kamudan ihraç edilen Emekçilerin sadece 4760’i KESK üyesidir. Bizler kamu görevinden çıkarılacak kişilerin ancak hukuki deliller temelinde bu cezaya çarptırılabileceğinin bir kez daha altını çizmek isteriz. Darbe sonrası ilan edilen OHAL rejiminin puslu havasından yararlanarak Türkiye’nin demokrasi, emek ve barış yanlısı akademik geleneği ile hesaplaşmak isteyen idarecileri uyarıyoruz. Demokrasiyi ve hukuku rafa kaldıranlar şunu iyi bilsinler ki demokrasi ve hukuka en fazla onların ihtiyacı olacak. Bilindiği üzere ihraç sayısının en fazla olduğu Urfa ilimizde, işbirlikçilerin değil direnenlerin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik uygulamalarla, kurum amirlerinin sendikal mücadelesini mobbing, rüşvet ve tehditle baş edemedikleri arkadaşlarımızı özellikle OHAL bahanesi ve gerekçesiyle sindirmenin ve ortadan kaldırmanın yolu olarak ihraç listesine koymuşlardır. İhraç edilen hiç bir üyemizin idari ve adli soruşturması yoktur. Bunun yanı sıra adil yargılanma hakkı tümüyle ihlal edilmektedir. Bu süreçte sendikamız, tüm örgütlü gücüyle ihraç edilen üyelerimizin maddi ve manevi olarak yanında olmuş, başından beri hukuki sürecin takipçisi olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bizler tüm haklarımızla birlikte geri döneceğimizi biliyoruz.

Örgütlü mücadelemizle bu süreci takip edeceğimizi, demokrasi güçleri olarak aynı ciddiyetle direneceğimizi ve mücadeleyi yükselteceğimizi belirtiyoruz. Bilinmelidir ki biz kamu emekçileri; din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet gibi farklılıkları bir kenara bırakarak insanların sağlığı ve yaşaması için gecesini gündüzüne katanların hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraçlarını kabul etmeyeceğiz. Sözün bittiği değil, değerli olduğu yerden sesleniyoruz! Ölüme karşı yaşamın yanında durmaya söz verdik, bu sözümüzü tutacağız. Barış, özgürlük ve demokratik haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Faşizme boyun eğmeyeceğiz, mücadelemizi dayanışmayla büyütecek ve biz kazanacağız.”

KESK Urfa Şubeler Platformu ayrıca ihraç üyelerle dayanışmak için Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde kahvaltı etkinliği düzenledi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]