Salgının başından itibaren tüm sağlık emekçilerinin semptom gösterip göstermediğine bakılmaksızın rutin olarak 5 günde bir test yapılması gerekliliği hem sendikamız hem de sağlık alanındaki meslek örgütleri tarafından ifade edilmesine rağmen, rutin test uygulaması hayata geçirilmemiştir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdik.

 

Yazı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]