SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAZI YAZDIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Salgın koşulları gerekçe gösterilerek sağlık emekçilerinin görev tanımlarına uymayan, sağlıklarını riske atan, angarya iş yükleyen yazılı ya da yazılı olmayan görevlendirmelere , sağlık emekçileri üzerindeki baskı ve ayrımcılık uygulamalarına son verilmesi ve sağlıkçı istihdamın yapılmasını talep eden yazımızı Sağlık Bakanlığı’na gönderdik.

 

Yazı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]