Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) imzasıyla, sağlık emek ve meslek örgütleri 1 Mayıs dolayısıyla internet üzerinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına sendikamız Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TDB Başkanı Atilla Stephan Ataç, Dev-Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, SHUDER Başkanı Fikri Akbin ve TPD Yönetim Kurulu üyesi Ercan Başal katıldılar.

Ortak basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Gönül Erden okudu.

Açıklamadan sonra söz alan örgüt temsilcileri de; “başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere, tüm emekçilerin1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden Okuduğu Ortak Basın Açıklaması İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]