Covid 19 salgınının ilk gününden itibaren yaptığımız tüm uyarılara rağmen; sağlık emekçilerinden 60 yaş ve üzerinde olanların, bağışıklık sorunu olanların, kanser hastalarının, kronik solunum yolu hastalığı olanların, obezite ve diyabet hastalığı olanların, kalp damar hastalıkları olanların, organ nakli olan kronik hastaların 18 Mart tarihli genelgeye göre izinli sayılmadığını ve bunun yaratacağı risklerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca süt izninde olanlar için idari izin yerine ücretsiz iznin tarif edildiği, bunun da süt izninin kullanımını fiilen imkânsız kıldığını ifade etmiştik.

Aradan geçen sürede ifade ettiğimiz taleplerimizin karşılanmaması halinde yaşanacak sağlık risklerinin ne kadar büyük olduğuna maalesef tanıklık ediyoruz.

Covit-19 salgınında Cumhurbaşkanlığı Genelgesine rağmen çalışma zorunda bırakılan sağlık emekçilerinden yaşamını yitirenler oldu.

Sendikamız Covid – 19 hastalığına yakalanan sağlık emekçileriyle ilgili yapmış olduğu anket çalışmasını kamuoyu ile paylaşmıştık; durumun ne kadar vahim olduğu anket sonuçlarımızda da ortaya çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde idari izinli sayılması gereken grupta bulunan sağlık emekçileri için de ayrımsız koşulsuz olarak idari izinli sayılmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca sendikamızın Covid – 19 salgını kapsamında sağlık emekçilerinin korunması ile ilgili olarak Bakanlığınıza ilettiği tedbirlerin tam olarak alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu tedbirlerin alınmaması halinde sağlık emekçilerinin her türlü meşru ve yasal haklarının korunacağını ve bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı ifade ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na  Yazımız >>> 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]