Ankara’da İl Pandemi ve Bulaşıcı Hastalık Komisyonu “özellikle pandemi hastanelerinde sadece sağlık emekçilerinden numune alacak ayrı bir birim açılması ve orta ve yüksek riskli sağlık çalışanlarının tümünün ilk taramalarının yapılması, sonrasında enfeksiyon komitelerinin kararı ile en geç 5 günde bir PCR ile kontrolün sağlanması” yönünde bir karar vermiş ve bu karar doğrultusunda bu hafta Ankara’da sağlık emekçilerine tarama testleri yapılmaya başlanmıştır.

Ankara 112 Acil Servis İstasyonu’nda sağlık emekçilerine yapılan testte pek çok sağlık emekçisinde Covid-19 pozitif saptanmıştır. 112 acil çalışanları içerisinde tarafımıza ulaşan bilgilere göre bir gün içinde 9 sağlık emekçisinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan sağlık emekçilerinde, Covid-19 belirtisi olarak kabul edilen öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtiler yoktur. Bu örnek, sağlık emekçilerine semptom şartı aranmadan test yapılmasının ne kadar gerekli ve hayati olduğunu apaçık göstermektedir. Çünkü rutin test uygulaması olmasa, bu sağlık emekçileri çalışmaya devam ediyor olacak, bu süre içerisinde etraflarına virüs yayıyor olacaklar, hem birlikte çalıştıkları kişiler hem de hizmet verdikleri hastalar için bulaştırıcı olmaya devam edeceklerdi. Şimdi ise rutin test sayesinde hem kendileri hem bugüne kadar temas ettikleri sağlık emekçileri ve diğer kişilerle ilgili önlem alınabilecektir. Bu durumun yetkilileri önlemlerin arttırılması için derhal harekete geçirmesi gerekirken üzülerek ve şaşırarak öğreniyoruz ki 112 acil servisinde test uygulamasına ara verilmiş durumdadır. Rutin test uygulamasını ertelemek sağlık emekçilerini bilerek tehlikeye atmaktır.

Az çok sağlık emekçilerini ve halkı gözeten bir sağlık sisteminde bu örneğin bir alarm olarak değerlendirilmesi ve sağlık emekçilerinin taranmasının hızlandırılması, tüm ülkede hızla hayata geçirilmesi için seferber olunması gerekirdi. Ne yazık ki, gerçeğimiz böyle değildir.

Salgın yönetimi bir bütündür. En önemli aşaması ise filyasyondur. Virüs taşıyanları tespit edip yayılmasını engellemektir. Biz, yöneticilerin neden sağlık emekçilerine test yapmak istemediğini,  niye testi durdurma refleksi gösterdiklerini biliyoruz. Çünkü sağlık emekçi sayısı yetersizdir ve bunu tamamlamak için bir plan yapılmamıştır. Sağlık emekçilerinin durumu ortaya çıktıkça, tedavi ve izolasyona gönderilmeleri gerekmektedir ve bu daha fazla yeni sağlık emekçisine ihtiyaç olacağı anlamına gelmektedir.  Bu yönde hiçbir hazırlıkları olmadığı için sağlık emekçilerinin ve halkın sağlığını tehlikeye atıyorlar.

Covid-19 salgınında en riskli grupların başında olan sağlık emekçileri için ilk günden itibaren dile getirdiğimiz taleplerden biri sağlık emekçilerinin tamamına 5 günde bir test yapılması idi. Bu talebimizin ne kadar hayati olduğu bugün çok daha açık biçimde ortadadır.

Birbiriyle bağlantılı iki talebimizi tekrar vurguluyor ve sağlık emekçilerini bunlar için yanyana durmaya çağırıyoruz. Tek bir gün daha kaybetmeden sağlık emekçilerinin tamamına 5 günde bir test yapılması uygulamasına başlansın. Türkiye’de yeterli sağlık emekçisi vardır. KHK’larla ihraç edilmiş sağlıkemekçilerini göreve başlatın. Güvenlik soruşturması bahanesiyle göreve başlatılmamış sağlık emekçilerini göreve başlatın. Ataması yapılmayan dört yüz bin sağlık emekçisinin atamasını yapın.

Sağlık emekçilerinin ve halkın sağlığını tehlikeye atmayın. 09.04.2020

 

                                                                                   MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]