Sağlık Bakanı “Bugün Bazı Devletler Bile Birbirine Karşı Tutumunu Değiştirdi” Diyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ve İktidarda Değişen Bir Şey Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 07 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında salgınla ilgili bilgi verirken “bugün bazı devletler bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi” diyerek salgının değiştirdiklerini ve değiştirmesi gerekenlerle ilgili topluma mesaj vermeye çalıştı.

Biz ülkemizde bakanlık ve hükümet uygulamalarında salgına rağmen değişmeyenleri hatırlatalım:

 • Sağlık Bakanlığı hala SES başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri ile iletişim kurmama ısrarını değiştirmemiştir.
 • Sağlık kurumlarında yaşanan süreçlerin sağlık emekçileri ile paylaşılması, sağlık emekçilerinin sürece katılımının sağlanması için adım atmama tutumunda değişiklik yoktur.
 • Yetersiz sağlık emekçisi ile süreci yürütmekte, yoğun çalışmanın giderilmesi için sağlık emekçi sayısını artırmaya dönük çağrılara kulak tıkamakta bir değişiklik yoktur.
 • Sağlık hizmetlerinde kamu hizmetinin hayati olduğu bir kez daha açığa çıkmışken, sağlık hizmetinin kadrolu çalışanlar eliyle yürütülmesi gerekirken sözleşmeli çalıştırmadaki ısrarda bir değişiklik yoktur.
 • Toplum sağlığı açısından yarattığı tahribat salgında çarpıcı şekilde yüzlerine vurmuşken Sağlıkta Dönüşüm Programındaki ısrarda bir değişiklik yoktur.
 • Üniversiteler başta olmak üzere salgın sürecinde oluşturulan Bilim Kurulu gibi yapıların özerkliğine müdahale ısrarında, bilimi değil iktidarlarının çıkarlarına göre hareket etme yönteminde bir değişiklik yoktur.
 • AKP iktidarının muhaliflerine karşı izlediği düşmanca tutumda bir değişiklik yoktur.
 • Kaynakların toplumun büyük kesimleri yerine bir grup yandaş rantçıya dağıtma konusundaki tutumda bir değişiklik yoktur.
 • Kendinden olmayan belediye başkanlarını görevden alarak yerine kayyum atamakta ve bu belediyelerin toplum için yürüttükleri faaliyeti engelleme tutumunda bir değişiklik yoktur.
 • Eleştiri hakkını kullanarak sosyal medyada düşüncelerini paylaşanları cezalandırarak toplumu susturmaya çalışma ısrarında bir değişiklik yoktur.
 • İnfaz yasasında değişiklik yaparken siyasi tutuklu ve hükümleri kapsamama ısrarında, kadınlara ve çocuklara yönelik suçları ise affetmede beis görmeme tutumunda bir değişiklik yoktur.

Görüldüğü üzere öncelikle Sağlık Bakanı sağlık emekçilerine, onların örgütlerine, halkın ihtiyaçlarına yaklaşımını değiştirmelidir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]