Sağlık Emekçilerinin İstifa Etmesi Yasak Ama İşten Çıkarılmaları Serbest!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tarafımıza gelen bilgilere göre özelde ve kamuda çalışan sağlık emekçileri işten çıkarılıyor. Özel Hastaneler Derneği Başkanının günler öncesinde yaptığı açıklama aslında bunun yaşanacağının sinyallerini veriyordu. Daha önce defalarca yaşadığımız gibi yine bir kriz dönemi bahane edilerek bedeli emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. Bir toplumsal kriz durumu daha emekçileri daha fazla sömürmenin fırsatına,  krizden çıkışın yolu ise emekçilerin ekmeği ile oynamakta bulunuyor.  Her alanda işten çıkartılmaların yasaklanması, salgın karşısında emekçilerin ve halkın hakları devlet tarafından güvenceye alınmalıdır.

Sağlık alanı özelinde özel hastanelerde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin ise ayrıca şunu ifade etmek zorundayız:  Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2020 tarihinde çıkardığı genelge ile kamuda ve özelde çalışan sağlık emekçilerinin 3 ay süresince istifa etmesinin, emekliye ayrılmasının yasaklandığını duyurdu. Ücretsiz izinde olanları geri çağıran, yıllık izinleri iptal eden, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü sağlık emekçilerin idari izinlerini yok sayarak risk altında çalışmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı özelde ve kamuda sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmalarına ilişkin bir söz söylemiyor.

Sağlık emekçisi sayısı bu kadar azken ve sağlık emekçilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulurken sağlık alanındaki işten çıkarılmalar Covid-19 salgını ile mücadelede en büyük tehlikedir.

Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge çıkararak işten çıkarmaları yasaklamalı ve işten çıkarılan bütün sağlık emekçilerini işe geri almalıdır. Özel hastaneler kamulaştırılmalı, özel hastaneler ve olanakları salgın dönemindeki sağlık hizmet ihtiyaçlarına tahsis edilmeli, buralardaki sağlık emekçileri korunmalıdır.

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]