Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olarak önlemlerin ve Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) durumunu belirlemek ve mevcut sorunlarla ilgili çalıştığımız sağlık kurumlarında, illerde ve ülke genelinde doğru ve rasyonel politikalar oluşturmak istiyoruz.

COVİD 19 salgını nedeniyle ASM, İSM/TSM’lerde çalışan Sağlık Emekçilerine uyguladığımız anket kapsamında;

  • Çalışma Ortamının Düzenlenmesi ve Temaslı İzlemi,
  • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) envanteri ve ilkelere uygun kullanımı,
  • Çalışma Düzeninde Yapılan Değişiklikler
  • Çalışanların Eğitimi,
  • İletişim Durumu
  • Sağlık Çalışanları Sağlığı (SÇS) Biriminin Çalışmaları,

Başlıklarında veri topladık. Anketimiz COVİD-19 ile mücadelede ciddi eksikliklerin olduğunu ve sağlık çalışanlarının sağlığının bazı hastanelerde gerekli önlemler alınmadan ve gerekli eğitimler verilmeden riske atıldığını açığa çıkarmıştır.

Birinci basamak anketimiz 7-14 Nisan tarihleri arasında web ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde işyeri temsilcilerimiz vasıtasıyla verilerin derlenmesini sağlanmıştır.

ASM COVİD 19 ARAŞTIRMASI İÇİN >>>

İSM-TSM RAPORU İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]