Düzce Temsilciliğimiz, Covid-19 salgın süreciyle ilgili tespitlerini ve taleplerini Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne iletti.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 pandemisi ile ilgili olarak başta üniversite ve devlet hastaneleri olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşları seferber durumdadır. Kurumunuzda da referans laboratuarı olarak teşhis ve tedavi uygulanmaktadır. Covid-19 teşhisi konulmuş ve olası hastaların tedavi gördüğü pandemi servisi dışında tüm klinik hastalarının ortak tedavi gördüğü karma klinik olduğunu öğrendik. Ancak bu serviste;

1-Özellikle pandemi servisi dışındaki personellerin kullandığı cerrahi ve ffp2 maskelerin standartlara uymadığını, dolayısıyla çalışan arkadaşlarımızı korumayıp riske attığını,

2-Yine karma klinikteki hemşirelere verilen koruyucu ekipmanların yetersiz ve iş sağlığı güvenliği kanununa aykırı olduğunu (iş sağlığı güvenliği konusunda kurumunuza yapılması gereken veya yaptığı iş ve işlemlerle ilgili yazılı başvurumuz bulunmaktadır)

3-Tüm Kliniklerdeki asistan hekimlere, hemşirelere ve genel idare hizmetleri sınıfında memur ve VHKİ olarak çalışmakta olan (pandemi, acil ve karma servislerdeki) bir şekilde ek ödemeyi riskli birim olarak değerlendirilip ek ödemeyi riskli birimler için 2 katı olarak uygulanan katsayıdan (ödenebilecek en yüksek orandan) ödenmesi, tüm kliniklerde Covid-19 teşhisi alan hastaların tedavi gördüğü, bu nedenle hiçbir klinik arasında ayırım yapılmaması gerektiği, ayrım yapılarak ödeme yapılması durumunda ise motivasyon bozulmasına neden olacağı,

4-Hasta yakınlarının maskelerinin temininde güçlük yaşadığı (ancak Sağlık Bakanlığı kararlarında hastanelerde maskesiz dolaşmanın yasak olduğuna dikkatiniz çekmek isteriz), kliniklerde yeterli el dezenfektanı bulundurulmadığı, Mesai saatleri dışında gerekli önlemlerin alınmadığı,

5-Personellere görev yapacakları birim ile ilgili hiçbir eğitimin verilmediği,( 6331 Sayılı Yasaya göre- büyük risk altında- çalışan sağlık çalışanlarının çalışacağı birime ait risklerle ilgili eğitim alma hakkı olduğu)

6-Personellere mesaj yoluyla görevlendirme yapıldığı ancak bu uygulamanın 657 sayılı DMK ve üniversitelerle ilgili kanunlarda yerinin olmadığı,

7-Yönetim tarafından karma kliniğin yeterince sorunlarının dinlenmediği, ziyaret edilmediği,

8-Misafirhanede kalmak zorunda olan personele sulu yemek sağlanmadığı, sadece kuru gıda verildiği, bu durumda da personelin moral motivasyonunu düşürdüğü,

9-Covid-19 pandemisinin başlangıcı 1 Mart 2020 tarihi esas alındığından bazı personelin aylık çalışma saati daha düşük tutulup kalan kısmı için nöbet ücreti ödendiği, bazı personelin ise mesai saati daha yüksek tutularak daha az nöbet ücreti ödendiği,

10-Hiçbir birimde (acil, pandemi, karma klinikte) çalışanların Covid-19 testine tabi tutulmadığı, dolayısıyla personelin evlerine büyük tedirginlik ve stresle gidip geldiği,

11-16.00-24.00 veya 16.00-08.00 vardiyalarına gidecek sağlık çalışanları için servis sağlanmadığı, işe gidişlerde sorun yaşandığı,

Hususları bizzat yerinde tespit edilmiş olup yukarıda sayılan hususların titizlikle araştırılması, yaşanılan mağduriyet ve haksızlıkların ivedilikle düzeltilerek Mart 2020 Performans ödemelerinin asistan, hemşireler ve genel idare hizmetlerinde çalışanlar açısından mağduriyete sebep olmayacak şekilde ödenmesinin sağlanması, malzeme eksikliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan temini için ivedilikle temasa geçilerek eksik malzemelerin temin edilmesi, sonuçla ilgili temsilcilerimiz aracılığıyla sendikamıza ivedilikle cevap verilmesini istiyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]