KESK kamuda öldüren boyuta gelen mobbinge ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sorular yöneltti!

Kamu, neoliberal politikalar doğrultusunda AKP hükümetleri tarafından, parça parça torba yasalarla performansa dayalı, esnek ve sözleşmeli çalışma başta olmak üzere güvencesiz bir yapıya dönüştürüldü. Diğer yandan,  yasal ve hukuki dayanağı olmayan, piyasa koşullarının vahşice işlediği özel sektörü dahi aratan, güvencesizlik temelinde baskı ve zora dayalı uygulamalar söz konusudur. Kamudaki bu planlı dönüşümün en önemli hedefi elbette ki, daha ucuz iş gücüne imkân yaratmak ve kölece çalışmaya rıza üretmektir. İşsizlik oranlarının rekor seviyelere tırmandığı bugünlerde, işsiz kalma ve gelecek kaygısı eşitsizlik ve kölelik koşullarını dayatan önemli bir unsurdur.

Kamudaki dönüşüm, tüm emekçiler açısından artan oranda mobbing, eşitsizlik, ayrımcılık demek olurken, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak, kadın emekçileri çok daha, katmerli etkilemekte, kırılgan ve savunmasız hale getirmektedir.

Sözleşmeli olarak Türkçe öğretmenliği yapan Saadet H.‘nin (25), Kasım ayında yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabındaki “Ben yapamadım mobbinge uğramaktan… her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım” ile Antep’te Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde arkeolog olarak çalışırken Ocak ayında yaşamına son veren Merve K.’nin (33) abisinin “Baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi.” ifadeleri tüm gerçekliği gözler önüne sermektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]