Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği’nin içinde yer aldığı sağlık meslek örgütleri TTB’de düzenledikleri basın toplantısında, 15 Mart’ta yapılacak Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı.

Açıklamaya, Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Genel Sekreterimiz Pınar İçel, Merkez Konseyi (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Dişhekimleri (TDB) Birliği Başkanı Atilla Stephan Ataç, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) Başkanı Fikri Akbin, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm-Rad Der) Ankara İl Başkanı Ali İpekli katıldı.

Basın toplantısında açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden şöyle konuştu: “Sağlık meslek örgütleri olarak 15 Mart’ta Ankara’da olacağımızı, 17 Nisan’da da bulunduğumuz her yerde iş bırakacağımızı sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Temel bir istihdam modeli olmaya başlayan güvencesizliğe karşı, her geçen gün daha da yoksulluk sınırına inen teme ücretlerimiz için, ölümlere varan sağlıkta şiddete karşı, bir hak olmaktan çıkan halkın sağlık hakkı için 15 Mart’ta Ankara’da olacağız. Bu sorunlarımız bugünün sorunları değil aslında, her geçen gün derinleşerek, büyüyerek artıyor. Biz defalarca uyarılarımızı yaptık. Ama maalesef ne Bakanlık ne de siyasi iktidar bizlerle bir temas kurma, konuşma, sorunları çözme noktasında çaba içine girmiyor. Bizler şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki bugün sağlıkta yaşadığımız şiddet ne ekonomik krizden, ne güvencesizlikten ne de toplumun içinde bulunduğu durumdan bağımsız değildir. Bizlerin yaşadığı şiddet elbette ki sağlıktaki politikalardan da bağımsız değildir. Sağlıktaki dönüşüm politikalarından da ayrı düşünülemez. İktidarın biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini hedefe koyan dil ve söyleminden de bağımsız değerlendiremeyiz. Bizleri itibarsızlaştıran, iş yerlerinde barışı bozan politikadan bağımsız değil. O yüzden de bu şiddeti çözmek için öncelikle sağlıkta dönüşüm politikalarının değişmesi, sağlıkta dönüşüm programının iptal edilmesi gerekiyor. Mevcut toplumsal şiddetin kendisine dönük çözüm üretilmesi gerekiyor. Ve biz bu yüzden, bu taleplerimizle 15 Mart’ta beyaz uyarıda bulunacağız, 17 Nisan’da da bulunduğumuz her yerde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diyerek iş bırakacağız. Buradan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini mitinge ve iş bırakmaya güç katmaya, mücadeleye davet ediyoruz.”

Basın toplantısında sağlık meslek örgütleri adına ortak metni paylaşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamayacağını vurgulayarak, sağlıktaki ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınıncaya kadar sağlık meslek örgütleri olarak mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye kararlı olduklarını söyledi.

Adıyaman, Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan olmayan tüm sağlık çalışanları, genci yaşlısı, atama bekleyeni emekilisi, her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişiyle birlikte 15 Mart’ta Büyük Beyaz Miting’de Ankara’da olacaklarını ifade etti.  Açıklamanın tam metni için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]