Adana Şubemiz şube binasında basın toplantısı düzenleyerek sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini açıkladı.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan ve TİS süreci, fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge, ücret zammı, vergi adaletsizliği, güvenceli çalışma, sağlıkta şiddet, ihraçlar, güvenlik soruşturmaları, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri ve promosyon ücretlerine değinen Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, il sağlık müdürlüğü ve şehir hastaneleri ile söz konusu kurumların Adana’daki yerel sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

Sağlıkta dönüşümden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insanca yaşayacak ücret, yıpranma payı, 3600 ek gösterge talepleri, ekonomik ve özlük talepleri karşılanmalı, şiddet önlenmeli. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için 15 Mart günü Ankara’da Beyaz Miting’de olacağız. 17 Nisan’da da sağlık ve sosyal hizmet iş yerlerinde iş bırakma gerçekleştireceğiz. Sorunlarımızı mücadele ve dayanışma ile çözeceğiz” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]