Sendikamızın Malatya Şube eski Eş Başkanıydı Bülent Uçar. 29 Ekim 2016 tarihli 675 sayılı OHAL KHK’si ekindeki listede ismine yer verilmiş, hukuksuz- gerekçesiz-dayanaksız bir biçimde kamu görevinden ihraç edilen binlerce kamu emekçisinden biriydi.  Sağlık memuru olarak 1993 yılından beri kamu görevini başarı ile yürütmüş ve sendikal mücadelede aktif olarak yer almış bir mücadele arkadaşımızdı. Umudunu kaybetmedi, haksızlıklar karşısında ise hiç bir zaman geri adım atmadı.

Kamu görevinden ihraç edilmesi ve devamında maruz bırakıldığı haksızlık karşında da elbette sessiz kalmamıştı Bülent. Ama kendisi ile beraber binlerce kişiye yapılan haksızlıkları da naif kalbi kabul etmiyordu hiç. İhracından sonra iş arayama başlamış Malatya İŞKUR’a da iş başvurusu yapmıştı. AKP hükümetinin ihraçlara dönük yaptığı kara propaganda ve tehditlerden kaynaklı bir çok ihraç olmuş arkadaşımız gibi yaşamını idame ettirmek için çalışmak istediği halde ya iş verilmiyor ya da bulduğu işten ihraç olduğu gerekçesiyle çıkartılıyordu.  17 Şubat 2017 tarihinde ise kalbi tanık olduğu hukuksuzluklara dayanamamış, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Kendisini bir kez daha özlemle, minnetle ve sevgi ile anıyoruz.

Bülent’i kaybetmemizin ardından eşi Songül Uçar adına sendikamız avukatları aracılığı ile 11 Eylül 2017 günü OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na başvurarak KHK ile ihracın Bülent Uçar’ın yaşamına mal olduğunu ve bu mağduriyetin hiçbir şekilde giderilemeyeceğini ancak yasal mirasçıların yasal haklardan yararlanması ve yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun ortaya konulması bakımından işe iade kararı verilmesini talep etmiştik.

Talebimiz kabul edildi ve OHAL Komisyonunun 2019/39391 karar sayılı ve 26.09.2019 tarihli kararı ile Bülent’in başvurusunun kabul edilmesine, kamu görevine iadesine karar verildi. Kararda Bülent Uçar ile ilgili adli- idari hiçbir soruşturma ve kovuşturmanın olmadığı ve ayrıca herhangi bir yasa dışı örgüt veya yapı ile ilişkili olmadığı belirtilmiştir.

Biz böyle olduğunu zaten biliyorduk ama şimdi bir kez daha soruyoruz: Bu haksızlığı niçin yaptınız? Yaşattığınız hukuksuzluğun bedelini yaşamıyla, canıyla ödeyenlerden sadece biriydi Bülent. Çok daha fazlası oluşturduğunuz hukuksuzluk, kuralsızlık çemberinde boğuşuyor hala? Adaletin içinde “kurunun yanında yaş” diye bir şey, “yanmak” diye bir şey olmaz, olamaz. Siz adaletsizliğinize daha ne kadar devam edeceksiniz?

Peki Bülent Uçar’ı haksız yere kim ihbar etti? Ya bu ihbarlara itibar edenler kimler? Bülent’i ve binlerce kişinin keyfi ve denetimsiz şekilde ihbar edilmesine zemin hazırlayanlar, ihbarlara itibar ederek işlem yapanlar?

Komisyon kararı dünden beri söylediklerimizi doğrulamıştır. Bülent’i aramızdan alan yarattığınız hukuksuzluğunuzdur. Affetmeyeceğiz, hesap soracağız.

OHAL ilanının Anayasaya aykırı olduğunu, darbe teşebbüsünün bastırılmasına rağmen OHAL ilan edilemeyeceğini, OHAL KHK’lerinin Anayasaya aykırı çıkarıldığını ve yapılan işlemlerin temel haklara aykırı olduğunu hep söyleyegeldik. OHAL KHK’leri ile yaklaşık 135 bin kişinin kamu görevinden çıkarılmasının “medeni ölüm” hali yarattığını ve bunun sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu haykırdık. İktidarın bu haksız, hukuksuz uygulamalarının bedelini emekçiler ve aileleri ödemektedir.

KHK’ler tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır. Biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bülent Uçar’ın yasal mirasçılarının haklarının tam olarak yerine getirilmesinin takipçisi olacağız, bu süreçte yaşanan acıların hafifletilmesi amacı ile manevi tazminat süreçlerini işletecek, Bülent Uçar’ın ihraç edilmesinde sorumlu olan kişilerin açığa çıkarılıp yargı önünde hesap vermeleri için gerekli hukuksal süreçleri başlatacağız.

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]