Mardin’de KESK’li kadınların da içinde yer aldığı Şahmaran Kadın Platformu açıklama yaparak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Politikaları Daire Başkanlığı’nda kadın çalışanların görevlerine son verilmesini protesto etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyük Şehir Belediye Başkanı devam eden dava süreci gerekçe gösterilerek hukuksuzca görevinden uzaklaştırılmış ve aynı gün hukuksuzluğa Kadın Ve Gençlik Politikaları Daire Başkanı Gülizar İpek’in görevinin başına geçmesi resmi bir yazı ya da bildirim olmaksızın engellenmiştir. Daire başkanlığında çalışan 30 kadın çalışan görevlerinin başına yaklaştırılmamış ve mesai takip formlarına imza attırılarak kurum dışına çıkarılmıştır. Mobbing uygulanan çalışanlar başkanlık bünyesinde uzun süredir çalışma yürüten kadrolu personel olup bir kısmı kadrosu olmayan taşeron olanların da görevine son verilmiştir. Kadın ve Gençlik Politikaları Daire Başkanlığı’nın görevi kadını güçlendirecek, eril zihniyet karşısında kadınının yaşamın asli unsurunu ortaya koyan projelerin adımlarını atmaktır. Bu doğrultuda da pek çok alanda aktif ve etkin çalışma yürütme çabasında olan, günlük görev sürecinde soruşturmaya konu olabilecek her hangi bir ihale, kiralama vb. durum söz konusu değilken arkadaşımız ilk önce Kadın ve Gençlik Politikaları Daire Başkanlığı görevinden hukuksuzca uzaklaştırılmış, kadro ve derece unvanı göz önünde bulundurulduğunda 7.derece sağlık memuru olarak atanmasının hukuken mümkün olmadığı anlaşılmış olacak ki bu hukuksuzluğa bir hukuksuzluk daha eklenerek 3 aylık görevden uzaklaştırma cezası verilmiştir Kayyım süreciyle başlayan ve eş başkanlık başta olmak üzere tüm kadın kazanımları hedefi haline gelmiş, kadına düşman politikalarla hak ihlallerine devam edilmektedir. Kadınlar kamusal alandan uzaklaştırılarak eril sistem sağlama alınmak istenmektedir. Biz kadınlar beş bin yıllık eril zihniyete karşı verilen ve bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi yürüten ve bu mücadelede bedel ödeyen tüm kadın arkadaşlarımızın sonuna kadar yanlarında olacağız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]