İşkolları MYK’larımız 24 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirdiğimiz “Güvencesizliğe Son! Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır!” eylemimizin ardından illerde örgütlenme ve TİS süreciyle ilgili üyelerimiz ve bütün kamu emekçileriyle sendikal ve siyasal sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor, TİS talepleri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuyor.

Bu kapsamda “İnsanca Bir Yaşam İçin Ücret”, “Hukuksuzca İhraçların İşine Geri Döndürülmesi”, “KHK İle Çalışma Hayatının Yeniden Dizaynı ve Güvencesizlik”, “Esnek Çalışma Modelinin Çalışma Hayatında Yarattığı Sorunlar”,”Eşit İşe Eşit Ücret”, ” Ek Ödemelerin Emekli Aylığına Dahil Edilmesi”, “Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Hak Kayıpları”, “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)”, “Gelir Vergisi Kesintilerindeki Adaletsizlik”, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”, “Kamusal Emeklilik”, “Kamuda Torpil, Mülakat, Güvenlik Araştırmasının Olumsuz Etkileri” vb. başlıklar etrafında üyelerimizle ve tüm kamu emekçileriyle emeğin hakları için bir araya gelen işkolu sendikalarımızın MYK’ları;

TİS taleplerimizi örgütlü gücümüzle ve fiili meşru mücadelemizle kazanmak için sendikalarımızda örgütlenmeye, KESK çatısı altında birleşmeye çağırıyor!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]