SES ve TTB: Açlık Grevlerinin Sonlandırılması Özenli Tıbbi Yaklaşım Gerektirmektedir

Facebook
Twitter
WhatsApp

Açlık grevlerinin sonlandırılması ve yeniden beslenme sürecine geçişe ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birlikte basın toplantısı düzenledik.

 

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ve Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç’un katıldığı basın toplantısında, ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman yaptı.

Adıyaman, açlık grevinin sonlandırılması sürecinin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığına vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Kamuoyuna yansıyan bilgiler birçok cezaevinde açlık grevini sonlandıran mahpusların ya hastaneye hiç götürülmedikleri, ya götürülmelerinde zorluk çıkarıldığı ya da hastane yatışlarının hiç yapılmadığı, kısa süre içerisinde cezaevlerine geri götürüldükleri, hastanelerde kelepçeli muayenenin dayatıldığı yönündedir. Ne yazık ki ülkemizde defalarca yaşanan açlık grevleri deneyimlerinden süzülerek oluşturulmuş tedavi ve beslenme algoritmasının bazı cezaevlerinde ve hastanelerde kısmen uygulandığı bazılarında ise hiç uygulanmadığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın genel olarak açlık grevlerini sonlandırmış mahpusların cezaevlerinde tutulmaları ile ilgili bir tutum takındıkları, yeniden beslenmeye geçiş süreçlerinde gereken tıbbi özenin gösterilmediğine dair bilgiler de tarafımıza ulaşmaktadır. Açlık grevini sonlandırmış mahpusların cezaevlerinde yetersiz olanaklarla tedavi edilme eğilimi eksik risk değerlendirmesi, yanlış-yetersiz tedavi ile tıbbi uygulama hataları ile sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır. Bu uygulamalar, açlık grevi sonlandırma-Beslenmeye geçiş protokollerine aykırıdır ve insan sağlığı açısından kabul edilemez. İnsan ve hasta hakları bakımından uyulması zorunlu olan, hekimliğin de en temel değerlerinden biri olan hastalar arasında ayırım yapmadan gereksinim duyduğu tüm tıbbi tedavi ve girişimleri yapma yükümlülüğü hekim ve sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır. Bu nedenle cezaevlerinde görev yapan hekim ve sağlıkçılardan kendilerini etik ve hukuki açıdan güç durumda bırakacak yaklaşımlardan kaçınmaya, evrensel etik ilkelere uygun davranmaya çağırıyoruz. Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini tedavi kılavuzlarına uymaya, tedavi süreçlerini cezaevlerinin olanakları ile sınırlandıran yaklaşımlarından vazgeçmeye ve hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz.” Açlık Grevlerinin Sonlandırılması Özenli Tıbbi Yaklaşım Gerektirmektedir Açıklamasının Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]