Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde görev yapan Dr. Umut Karabay’ın 24 Mayıs 2019 günü hasta yakınlarının şiddetine uğraması hastane konferans salonu önünde düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

“Sağlıkta Şiddete Son” pankartının açıldığı basın açıklamasına hastane çalışanları, Şişli Şube Eş Başkanımız Abuzer Aslan ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk de katıldı.

Şişli Şub adına söz alan Eş Başkanımız Abuzer Aslan, sağlık emekçileri olarak güvenli ortamlarda sağlık hizmeti vermek istediklerini, sağlıkta şiddetin son bulması için öncelikle siyasi iktidar temsilcilerinin sağlıkçıları hedef tahtası haline getiren söylemleri terk etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yaşatırken ölmek istemiyoruz” dedi.

İTO Genel Sekreteri Osman Öztürk ise “Ne yazık ki yine bir sağlıkta şiddet olayı sebebiyle buradayız. Aslında sağlık ve şiddet yan yana gelmesi mümkün olmayacak iki sözcük. Savaş koşullarında dahi sağlıkçıların dokunulmazlığı vardır. Ama bizim sağlık kurumlarımız uzunca bir süredir savaş ortamlarından daha riskli hale dönüştü sağlık çalışanları için” diye konuştu.

Basın metnini okuyan hastane İTO temsilcisi Betül Kaygusuz da şöyle konuştu: “Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından şiddete uğramayı, öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında şiddete uğramasını, öldürülmesini kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığını hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.”

Umut Karabay’a geçmiş olsun dileklerini ileten sendika ve kurum temsilcileri, sağlıkta şiddet yasası geçirilene kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdiler.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]