Açlık Grevini Sonlandıranlara Karşı Sağlık Emekçilerinin Yaklaşım ve Tutumunu Tekrar Hatırlatıyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

90 cezaevinde 3065 mahpusun yaptığı açlık grevi ve ölüm orucu sonlandırılmıştır. Açlık grevi yapanların kaybettikleri besinlerin yerine konması ve normal beslenmeye geçişi belli kuralları gerektirmektedir. Sağlık emekçilerinin hastane ve cezaevi yönetimlerinin AÇLIK GREVİ SONLANDIKTAN SONRA BESLENME VE TEDAVİ İÇİN ÖZET ALGORİTMA adlı metne uygun olarak davranması ve beslenmeye uygun gıdaların temin edilmesi gerekmektedir.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, muhatap olacağı açlık grevindekilere SES olarak hazırladığımız “Sağlık Çalışanlarının Açlık Grevlerindeki Rolü ve Tutumu” başlıklı broşür, TTB tarafından hazırlanan tutum belgeleri ve Malta Bildirgesi çerçevesinde yaklaşması önemlidir.

Söz konusu belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Sağlık Çalışanlarının Açlık Grevindeki Rolü ve Tutumu

AÇLIK GREVİ SONLANDIKTAN SONRA BESLENME VE TEDAVİ İÇİN ÖZET ALGORİTMA ÖNERİSİ

Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü

Açlık Grevleri ve Hekimler Klinik Etik Yaklaşım ve Hukuksal Boyut

Malta Bildirgesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]