Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aylin Akçay ve konfederasyonumuz KESK’in Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasa tasarısı hakkında ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ile bir görüşme yaparak sendikamızın görüşlerini aktardılar.

Görüşmeye katılan sendikamız heyeti, yasa tasarısında yer alan 5. Maddenin içeriği ve neden olacağı sonuçlar ile uluslararası sözleşmelere aykırılığı hakkında bilgi verdi.

ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ise uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu açıkça belli olan söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı ve üyeleriyle görüşeceklerini kaydetti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliğini konu hakkında bilgilendireceklerini belirten Özcan, sendikamızla yapılan görüşmenin içeriği hakkında Cenevre’de bulunan merkez ofislerini acilen bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]