Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bu görüşmelerin ilk oturumuna Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara ve Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe katılarak sendikamızın görüşlerini ifade ettiler.

İkinci oturumun başladığı bugün (05 Kasım 2018) ise oturum öncesi kamuoyu oluşturmak için yerellerde komisyon üyelerine faks çekme/basın açıklamaları yapma v.b. eylemlerin yanı sıra şubelerimizde nöbet tutma eylemleri gerçekleştirildi.

Ankara’da şube ve temsilciliklerimizden gelen ihraç ya da güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerinin yanı sıra yönetim kurullarını temsilen gelen üyelerimiz ve MYK üyelerimizin katılımıyla şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasa tasarısının tümüyle geri çekilmesi talebi ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi önünde basın açıklaması yaptık. Burada bir konuşma yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, yasa tasarısının tamamen geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “En temel insan haklarına aykırı olan söz konusu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir, mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından üyelerimiz TTB önünde başlayan nöbete katılırken, yöneticilerimiz TTB Merkez Konseyi yöneticileri ile birlikte komisyon görüşmelerinin devam ettiği TBMM önünde nöbet eylemi gerçekleştirdi.

Komisyon görüşmeleri başladıktan sonra ise Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe ile Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey komisyon görüşmelerine katıldı.

Öte yandan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aylin Akçay ve KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ile bir görüşme yaparak yasa tasarısı ile ilgili sendikamızın görüşlerini aktardılar.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]