Batman Şubemiz ile Batman Tabip Odası, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak Bölge Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz’un kısa bir değerlendirme yapmasının ardından ortak açıklamayı yapan Eş Başkanımız Deniz Topkan, AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan Sağlık Torba Kanun Teklifinin kamuoyuna “sağlıkta şiddet yasası” şeklinde lanse edilerek kamuoyunun yanıltıldığını söyledi.

Söz konusu teklifin sağlıkta şiddeti önlemeye dönük bir teklif olmadığının altını çizen Toplan, “Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan hazırlanmıştır. İhraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerine özel sektörde çalışmayı yasaklayarak tam bir medeni ölü hali dayatmak kanundaki düzenlemelerden sadece biridir.  Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlanan kanun teklifini kabul etmediğimizi, mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna bir kez daha deklere ediyoruz” diye konuştu.

Topkan, sözlerine şöyle devam etti: “Anayasada düzenlenen çalışma hakkı başta olmak üzere sözleşme yapma hakkının ihlali söz konusudur. Ayrıca bu düzenleme sosyal devlet ilkesini benimsemiş Anayasanın bilerek ve isteyerek ihlali anlamına gelecektir. Bu maddelerin yanı sıra aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan; hastanelerin “Sağlık Bakanlığına” bağlı döner sermayelerinin “Maliye Bakanlığının” inisiyatifine bırakılmasını amaçlayan; Tabip Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamaya çabalayan ve benzeri onlarca maddeyi içeren bu “Kanun Teklifine” karşı tüm hekimler, sağlık emekçileri ile birlikte karşı durmaya ve tepkilerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu nedenle, bu kanun teklifinin tüm maddelerine karşı hekimler ve tüm sağlık emekçileri olarak kandırmaca değil; iş güvencesi, yaşam hakkı ve çalışma hakkı diyoruz. Bu kanun teklifini kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak Sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu teklifin kanunlaşmaması için işyerlerinden başlayarak emekçilere gerçekleri anlatacak, eylem ve etkinlikler örgütleyecek, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

Basın açıklaması, ‘’Kandırmaca Değil, İş Güvencesi” istiyoruz sloganıyla sona erdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]