Dersim: ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ Teklifine Karşı Mücadele Edeceğiz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dersim Şubemiz, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

Şube adına açıklamayı yapan Şube Sekreterimiz Duygu Kurban, söz konusu teklifin sağlıkta şiddeti önlemeye dönük olmadığının altını çizerek, “Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan, sağlık özel sektörünün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Torba kanunlarda sıkça yaşadığımızın aynısı olarak birçok hususta düzenleme yapılmaktadır; ihraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerine özel sektörde çalışmayı yasaklayarak tam bir medeni ölü hali dayatmak kanundaki düzenlemelerden biridir” diye konuştu.

Kanun teklifi ile ilgili sendikamızın değerlendirmelerini aktaran Kurban, sözlerine şöyle devam etti: “Atılan her adım ile sağlık alanı güvencesizliğin tek kural olduğu bir hale getirilmektedir. Bu kanun teklifini kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu teklifin kanunlaşmaması için işyerlerinden başlayarak emekçilere gerçekleri anlatacak, eylem ve etkinlikler örgütleyecek, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]