Adana Şubemiz ve Adana Tabip Odası TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya KESK, DİSK, TMMOB, İKK, CHP il yöneticileri ile CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da katılarak destek verdi.

Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel’in de bir konuşma yaptığı eylemde, ortak açıklamayı Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal yaptı.

Hilal, torba yasanın sağlıkta şiddeti önlemek yerine yeni bir saldırı yasası olduğunu belirterek, “Sağlık emekçileri işsizliğe terkedilecek, döner sermaye payları personele verilmeyecek, şehir hastanesi şirketleri korunacak, yeni teşvikler verilecek, aile hekimliği özelleşecek, eczaneler patronlara geçecek, eczacılar ücretli çalışanlar haline getirilecek. Sağlıkta özelleştirme, piyasalaşma, ticarileşme durdurulmadan, sağlıkta dönüşüme son verilmeden bunların düzelmeyecek. Bu torba yasa derhal geri çekilmelidir, aklımızla dalga geçmeyin” diye konuştu.

Şubemiz ayrıca, görevi başında katledilen Fikret Hacıosman’ın ölümünün birinci ayında Adana Tabip Odası tarafından düzenlenen nöbet eylemine de destek verdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]