Adana Şubemiz yaptığı basın toplantısında yıpranma payı imza kampanyasını sonlandırdığını açıklayarak, yıpranma payı için mücadeleye devam mesajı verdi.

Yapılan açıklamada, 26.07.2018 tarih ve 7146 Sayılı Torba Kanunda yer alan maddeye göre insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanlara yıllık 60 gün olmak üzere yıpranma payı düzenlemesi yapıldığı hatırlatılarak, yapılan düzenlemenin ne sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını ne geçmiş çalışma yıllarını ne de özelde çalışanları kapsamadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üstelik fiili çalışma şartına bağlanarak yıllık izinlerimiz, hafta sonu tatillerimiz, dinlenme hakkımız gasp edilmiştir. Bu madde ne yazık ki taleplerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammını, eksik ve yetersiz görmektedir. Ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamında olan sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda yıpranma payı hakkımızı talep etmekteyiz. Torba Yasada yer alan düzenleme yetersiz  ve beklentileri karşılamadığından yasayı bu haliyle kabul etmemiz olanaksızdır. Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir yasal düzenleme istemekteyiz. Bizler Adana sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak konuyla ilgili topladığımız yüzlerce imzayı TBMM Başkanlığına ileteceğiz ve yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmediğimizi ifade edeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dahil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan ve fiili çalışma süresi şartını kaldıran yıpranma payı hakkımızı alana dek kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]