TBMM’de görüşülmekte olan ve kamuoyuna “sağlıkta şiddet yasası” olarak yansıtılan ancak içinden yeni saldırı yasaları çıkan Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak üyesi olduğumuz Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI) başta olmak üzere Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) gibi uluslararası sendikaları bilgilendirerek, sürece ilişkin mücadelemize destek vermelerini talep ettik.

Ayrıca görüşlerimizi aktarmak için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’den de randevu talep ettik.

Sağlıkta şiddet yasası teklifine karşı uluslararası sendikaları bilgilendirme İngilizce metin

Sağlıkta şiddet yasası teklifine karşı uluslararası sendikaları bilgilendirme Türkçe metin

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]