SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMESİ YARGILANAMAZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

2016 yılında Cizre’de sokağa çıkma yasakları sürerken sığındıkları bodrumlarda sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek üzere ambulansla yola çıkan sağlık çalışanları o gün engellendiler, şimdi de mesleki sorumluluklarını yerine getirmek istedikleri için yargılanacaklar.

Sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin, 28 Eylül 2018 tarihinde Mardin’de başlayacak duruşma öncesinde meslektaşlarına destek vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısı bugün (19 Eylül 2018) Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreterimiz Pınar İçel, Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Dt. İlker Cebeci katıldı.  Katılımcı örgütler adına ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Basın Metni İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]