MERSİN; POPÜLİST BİR POLİTİKA: AİLE HEKİMLİĞİNDE “CHECK-UP” UYGULAMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız Mersin Şubesi, Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile birlikte Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki check- up uygulaması ile ilgili olarak 18.09.2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen okudu.

Basın Metni İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]