Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde fiili hizmet zammı taleplerimiz ve imza kampanyası hakkında MYK Üyemiz Ali ÖNAL katılımıyla, Diyarbakır Tabip Odası ile birlikte basın açıklaması yapıldı. Açıklamamıza Diyarbakır BES Yönetim Kurulu Üyeleri de  katılım sağladı.

Basın açıklamasının açılışını yapan Şube Eş Başkanımız Recep ORUÇ,” Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz emekçilerin alım gücünü etkilemiştir. Çalışma hayatında insan onuruna yakışır bir ücret talebiyle bir araya toplandık” dedi.MYK Üyemiz Ali ÖNAL “siyasilerin ‘fiili hizmet süresi zammı getiriyoruz’ vaadinde bulunduklarını, ancak verilen bu vaatlerin kof çıktığını söyledi. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak şiddetle, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere rağmen, hizmet üretmeye çalıştıklarını bunların yanı sıra nöbet, vardiya, aşırı çalışma, çalışma süresinin uzunluğu ve düzensizliği, fiziksel ve ruhsal yoğunluk, strese bağlı oluşan alkol ve ilaç bağımlılığı, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık ve psikolojik sosyal sorunlar yaşadıklarını, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak talebimiz gayet net. Yaşamsal bir hizmet olan sağlık hizmetlerini üretirken sağlığımızdan olmamak için oyalanmak değil, hakkımız olan fiili hizmet süresi zammını istiyoruz” dedi.

Basın metnini Şube Sekreterimiz Mehmet Nur ULUS okudu.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]