Adana’da Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Çalağan, TTB Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof Dr. Ahmet Hilal’in katılımıyla Ç. Ü. Balcalı Hastanesi sendikamız işyeri temsilciliğinde basın toplantısı yapıldı.

TTB Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş, her 14 Mart’ta sağlık emekçilerine vaat edilen ve hak edilen bir hakkın söz konusu olduğunu ancak çok sınırlı sayıda sağlık emekçisinin yasanın kapsamına girdiğini söyledi. Bu hakkın kamuoyunda hala verilmiş gibi göründüğünü dile getiren Ulutaş, bu hak alınana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Basın açıklamasını katılımcı örgütler adına Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Çalağan okudu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]