Değerli basın değerli kamuoyu

Dünyamızda Eyfel Kulesi, Mısır Piramitleri, Taç Mahal, Babil’in Asma Bahçeleri gibi ne kadar görkemli yapılar varsa, ülkemizde de yapımı süren ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan 3. Hava limanı gibi büyük görkemli yapıları, eserleri yapanlar isimleri dahi bilinmeyen, hiç dile gelmeyen, amele denen, gariban denen emekçiler, işçiler, köle işçiler yapmıştır. Ama tarihte de ve şimdi de bu eserleri yapanları işçiler değil de o dönemin kralları, yöneticileri olarak yazmaktadır. Şunu şu kral yaptı, şunu şu müteahhit yaptı, bunu şu müteahhit yaptı vb laflar kullanılır, kullanırız. Bu yanlış çünkü hiçbir kral, hiçbir şirket öneticisi, hiçbir müteahhit yapılan inşaatlarda çalışmamıştır, taş taşımamıştır. Bu eserleri asıl yapan, ortaya çıkaran işçiler olmasına rağmen onların isimleri anılmaz, emekleri görülmezken, birde bu eserlerin yapılması aşamasında hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm bu ve benzer görkemli yapıların inşası sırasında da yüzlerce hatta binlerce işçi adına iş kazası denen cinayetlerde ölmüştür. Yani bu yapıların tamamı işçilerin kanları ve canları pahasına yapılmıştır, yükselmiştir.

Değerli kamuoyu, değerli katılımcılar Ülkemizde 4-5 yıldır yapımı süren 3.havalimanı inşaatında kaç işçinin öldüğünü biliyor muyuz? Çalışma Bakanlığının verilerine göre tam 38 işçi ölmüştür. Yüzlercesi de yaralanmıştır. Peki bu işçilerin niçin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı yetkili makamlar tarafından araştırılmış ve gerekli önlemler alınmış mıdır? Hayır çünkü gerekli önlemler alınmış olsaydı bu kadar işçi ölmez ve işçilerde daha iyi koşullarda, insanca çalışmak için eylem yapmaz, yapmak zorunda kalmazdı.

Peki İnşaatı 4-5 yıldır devam eden 3.havalimanı işçileri niçin eylem yaptı biliyor muyuz? Yasa ve kural tanınmaz bir şekilde kölece çalıştırıldıkları için eylem yaptılar. Sırf bizi yönetenlerin isteği olsun onlar 29 Ekimde açılış yaparak şov yapsın diye işçiler gece gündüz dinlenmeden açılış 29 Ekime yetiştirilsin diye çalıştırılıyor. Hiçbir şey hele ki bir havalimanının açılışının zamanında yapılması insan hayatından daha önemli değildir. Yeter ki bir işçi ölmesin o havalimanı da bu 29 Ekim de değil de 2019 yılının 29 Ekimin de açılsın doğru olan bu değil mi? Uçaklar hava da kalmıyor ya İstanbul da 2 tane daha havaalanı var.

İşçiler başka ne için eylem yaptılar; Yemekler iyi çıkmıyor ve doyurucu değil. Yatakhanelerimiz iyi değil tahtakurusundan yatamıyoruz. Ücretlerimiz zamanında ödenmiyor, zamanında ödensin. Ücretlerimizin bir kısmı bankaya yatıyor, bir kısmı elden ödeniyor, tamamı bankaya yatırılsın. Eyleme katılan arkadaşlarımız işten çıkarılmasın. Habersiz işten çıkarılanlar arkadaşlarımız tekrar işe alınsın. Geriye dönük ödenmeyen paralarımız ödensin. İşçiler ve formenler, ustabaşılar aynı yemekhanede yemek yesinler. Diye eylem yatılar. Yani zaten olması gereken hakları için eylem yaptılar, yapıyorlar.

Ama Anayasal hak olmasına rağmen verilmeyen hakları için eylem yapan, hakkını arayan tüm içiler nedense ya terörist oluyor yada vatan haini, yada birilerinin uşağı vb oluyor. Tıpkı 4-5 yıldır çalışan, çalışırken ölen, 3. Havalimanı inşaatını bitirme noktasına getiren bu işçiler şimdiye kadar terörist, vatan haini, işbirlikçi, ajan vb değildi haklarını isteyince, insanca yaşama ve çalışma koşulu isteyip eylem yapınca birden terörist, vatan haini oluverdiler.  Tıpkı sendikalaştıkları için işten atılan ve 5 aydır direnen 126 Flormar işçisi gibi, Tıpkı ilimiz Kayseri de bulunan Bellona-İstikbal ve Ceha işçileri gibi.  İşçiler ne zaman anayasal hakları olan sendika haklarını kullanmak isteseler, sendikaya üye olsalar, verilmeyen mesai vb hakları için eylem yasalar hemen kominist, terörist, vatan haini oluyor. Patronlara kazandırırken, patronların karına kar katarken terörist olmayan işçiler kendi hakları için bir şey yapmaya kalkınca terörist, vatan haini, başka bir şey oluyor, oluveriyor.

3.Havalimanı işçilerine bu muameleyi yaparak “Hak aramayı suç gösteriyorlar, göstermek istiyorlar.” Hiçbir zaman hak aramak, hak istemek suç olmamıştır, suç değildir. Hakları için, daha iyi koşularda kalmak çalışmak için eylem yapan 3.Havalimanı işçileri de suçlu değildir. Hemen serbest bırakılmalıdır. Bizler hak arayan, hakları için eylem yapan işçilere emekçilere sahip çıkmaz ve onların yanında olmaz isek yarın bizler haksızlığa uğradığımızda hakkımızı arayamayız. Hakkımızı aratmazlar. Hakkını aradığı için baskıya, şiddete uğrayan hapse atılan işçiler yalnız değildir.

                                                                              Orhan KARAKAYA

KESK Dönem Sözcüsü- SES Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]