Mersin Şubemiz sendika binasında yaptığı basın toplantısında “sağlık ve sosyal hizmetlerini ticarileştirenlere, emekçileri köleleştirenlere oy yok” dedi.

Şube yönetimi adına ortak açıklamayı yapan Şube Eş Başkanımız Özge Göncü, AKP iktidarının 16 yıldır sürdürdüğü antidemokratik, keyfi, hukuksuz uygulamaları baskın seçimle kalıcı hale getirmek istediğinin altını çizdi.

Göncü, başta sağlık alanı olmak üzere kamusal alanın bütününde uygulanan dönüşüm programı ile iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışma esas çalıştırma biçimine dönüştürülerek ülkenin ulusal ve uluslararası sermaye için ucuz iş gücü cenneti haline getirildiğini belirterek, kamu hizmetlerinin de paranın egemenliğine tabi kılınarak sosyal devlet uygulamalarının ortadan kaldırıldığını ifade etti.

16 Yıl boyunca sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşananları aktaran Göncü, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün yaşadığımız sorunların kaynağı olan AKP iktidarına ve cumhur ittifakına oy vermeyecek, geleceğimize sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerimizi daha güçlü savunmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Taleplerimizin yerine getirilmesi için dün olduğu gibi, yarın da mücadelemizi büyüteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” Seçim Açıklaması

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]