Mersin Şubemiz ve Mersin Tabip Odası düzenledikleri basın toplantısıyla, üyemiz  Dr. Zeki Sinan Doğan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Aile Hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi ve “memuriyetten çıkarılma” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini kınadı.

Ortak açıklamayı yapan  Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, 16 yıldır hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına her türlü zulmü reva gören hükümetin bu uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi. Mersin Tabip Odası ve SES Mersin Şube üyesi Dr. Zeki Sinan Doğan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Aile Hekimliği Sözleşmesinin feshedildiğini ve “memuriyetten çıkarılma” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini belirten Antmen, sözlerine şöyle devam etti: “Sözleşme feshinin gerekçesinde yasadışı bir kaç örgütün ismi verilerek sosyal medya aracılığı ile bu örgütlerin propagandasının yapıldığı iddia edilmektedir ki bu soruşturma kendi içerisinde dahi iki büyük çelişkiyi içermektedir. Birincisi ve en önemlisi yasadışı örgütler ile ilişki, bağımsız mahkemelerin verebileceği bir karardır ve bu konuda hakkında hiç bir hüküm olmayan Dr. Zeki Sinan Doğan’ın disiplin soruşturması sırasında yapılan inceleme ile bu örgütlerin propagandasını yaptığı iddia edilmektedir ki, bu iddianın hiç bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İkinci çelişki ise soruşturmayı yapan yetkili bildiği bütün yasadışı örgütleri yan yana yazarak ortada çok büyük bir suç varmış havası vermeye çalışmıştır. Bahsi geçen örgütlerin hepsinin aynı anda propagandasını yapmak da hukukun doğasına aykırıdır. Bu gerekçelerle Mersin Tabip Odası ve SES Mersin Şubesi olarak üyemiz Dr. Zeki Sinan Doğan’ın suçsuzluğuna yürekten inanıyor, soruşturmalarının bir an önce geri alınmasını, Aile Hekimliği sözleşmesinin yinelenmesi gerektiğini yetkililere anımsatıyoruz.”

Antmen, özellikle OHAL’in ilanından itibaren muhalifleri sindirmenin bir aracı olarak binlerce doktor ve sağlık çalışanının haklarında en ufak bir soruşturma dahi yokken kamu hizmetinden ihraç edildiklerine dikkat çekerek, Tıp Fakültelerinden mezun olan üç yüzden fazla doktorun ise zorunlu hizmet atamalarının hiçbir gerekçe gösterilmeden halen yapılmadığını vurguladı.

Antmen, “ Bizler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele ederken, Suruç olayında yaşanan tanıklıklar göstermektedir ki, sağlık hizmet alanları pervasızca şiddetin uygulanabildiği, güvenlik güçlerinin şiddeti önlemek bir yana, müdahale etmekte dahi aciz kaldığı kamusal alanlar haline gelmiştir. AKP hükümetinin 16 yıl boyunca tüm Türkiye’ye uyguladığı bu zulüm politikalarının en kısa sürede sonlanması dileğiyle arkadaşımız, üyemiz ve merkez delegemiz Dr. Zeki Sinan Doğan’ın her zaman yanında olacağımızı, hakkını sonuna kadar arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diye konuştu.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]