Mersin Şubemizin dün sendika binasında yaptığı ve KESK Şubeler Platformu, demokratik kitle örgütü temsilcileri ile sosyal hizmet çalışanlarının katıldığı çocuk istismarına ilişkin basın toplantısında, “erkek şiddetini görünmez kılan bir yasa değil, çocukları merkeze alan koruyu/ önleyici mekanizmalar istiyoruz” vurgusu öne çıktı.

Basına açıklama yapan Mersin Şube Eş Başkanımız Özge Göncü, cinsel istismarı önlemenin yolunun cezaları artırmak değil, cinsel istismar ile mücadelenin çocuk odaklı politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Meclise sunulan yasa tasarısının hem istismarı önlemekten uzak hem de istismarı derinleştirecek ve yeni sorun alanları oluşturacak bir düzenleme olduğunun altını çizen Göncü, sözlerine şöyle devam etti: “Hazırlanan yasa tasarısı, istismarla ilgili cezalara odaklanan ve sorunun çözümünü cezalarda arayan bir mantıkla hazırlanmıştır. Oysa istismar cezaların artırılması ile önlenemez. Devletin öncelikli görevi, istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Oysa kanun taslağında istismarın önlenmesine ilişkin bir perspektif ve önlemeyi içeren düzenlemeler yoktur. Çocuk istismarı ile mücadele ve istismarın önlenmesi; istismarı meşrulaştıran her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, istismarın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan tüm koşulların kaldırılması ve çocukların güvenle yaşamalarının sağlanması; her alanda çocuğun üstün yararının odak alınması; çocukların yaşama-gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlenmesi; çocuk odaklı, hak temelli bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması; çocuklarla çalışanlar başta olmak üzere ailelerin ve tüm toplumun da çocuk hakları ve istismar konusunda bu yaklaşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmasıyla mümkün olabilir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]