Genel Merkez ve Ankara Şubemiz, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören yasa tasarısının Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülerek onaylanması ve esas komisyonda görüşülmek üzere Adalet Komisyonu’na gönderilmesiyle ilgili genel merkez binamızda bir basın toplantısı düzenledi.

Basına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, çocuklarla ilgili çalışan hak örgütleri ve tüm kamuoyunun istismarın önlenmesi için önleyici politikalar oluşturulması ve bunun için acil ve etkili adımlar atılması talebinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Meclise sunulan kanun tasarısı ile istismarı önlemekten fersah fersah uzak bir kanun taslağı ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Hazırlanan tasarı, hem istismarı önlemekten uzaktır hem de istismarı derinleştirecek ve yeni sorun alanları oluşturacak bir düzenlemedir” diye konuştu.

İstismarın cezaların artırılması ile önlenemeyeceğinin altını çizen Erden, devletin öncelikli görevinin istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak olduğunu dile getirdi.

Erden sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk istismarı ile mücadele ve istismarın önlenmesi; istismarı meşrulaştıran her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, istismarın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan tüm koşulların kaldırılması ve çocukların güvenle yaşamalarının sağlanması; her alanda çocuğun üstün yararının odak alınması; çocukların yaşama-gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlenmesi; çocuk odaklı, hak temelli bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması; çocuklarla çalışanlar başta olmak üzere ailelerin ve tüm toplumun da çocuk hakları ve istismar konusunda bu yaklaşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmasıyla mümkün olabilir.” CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINI ÖNLEMENİN YOLU CEZALARI ARTIRMAK DEĞİLDİR basın açıklaması metni

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]