Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Makamı, üniversitede örgütlü bulunan, sağlık ve eğitim iş kollarında en çok üyeye sahip 5 sendikanın temsilcisi ile 17 Nisan günü personel yemekhanesi protokol salonunda toplantı yaptı.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yrd. Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yrd. Hilmi Ataseven ve Genel Sekreter Doç. Dr. Hakan Yekbaş ile sendika temsilcileri katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda çalışanların sorunları ve kurumsal işleyiş hakkında görüş ve öneriler dile getirildi.

Toplantıda üniversite çalışanlarının sorunlarını aktaran Sivas Şube Eş Başkanımız Özgür Baştürk, hastane idaresiyle iletişim kurulamaması, görev yeri değişikleri, çalışan moral ve motivasyonu, performans ödemeleri, otopark sorunu, çalışanların sendikalarına göre ayrıştırılmaması ve eşit uygulamaya tabii tutulması başlıklarında görüş ve önerilerini iletti.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]