Sağlık Çalışanları İntihar Raporu ile İSG Anket sonuçlarını bugün sendikamız binasında düzenledikleri bir basın toplantısıyla açıklayan Merkez Yönetim Kurulumuz, sağlık çalışanlarını intihara sürükleyen ağır ve tehlikeli çalışma koşullarının düzeltilmesi çağrısını yineledi.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına basına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, TBMM’deki bir soru önergesine verilen yanıtın sağlık alanında uygulanan neoliberal uygulamaların sağlık çalışanlarını intihara sürüklediğini gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, “Sendikamız bu verilerden de yola çıkarak sağlık alanında intiharların nedenlerini bir anketle araştırmış ve hazırladığı raporu basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmayı da uygun görmüştür” diye konuştu.

Sağlık emekçilerini intihara sürükleyen nedenlerin başında ağır ve tehlikeli çalışma koşullarının geldiğinin altını çizen Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarının yaşamlarına son vermesinin sorumlularının başında çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için önerilerimizi dikkate almayan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların yöneticilerinin yanı sıra denetleme görevini bile yerine getirmekten aciz Çalışma Bakanlığı’dır. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak sağlığımızı kar hırsına teslim etmeyeceğiz. Ağır ve tehlikeli çalışma koşullarının düzeltilmesi için mücadele edeceğiz” diyerek tamamladı.” basın açıklaması metni BU ÇALIŞMA DÜZENİ SAĞLIKTA İNTİHARLARI ARTIRIYOR

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNTİHAR RAPORU 

İSG ANKET SONUÇLARI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]