Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, Adana Tabip Odası Başkanı Ali İhsan Ökten, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler ile akademisyenler ve sağlık emekçileri, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Adana Tabip Odası’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ortak açıklamayı okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiğini vurguladı. Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mecburi hizmet yapmak üzere sağlık kuruluşlarına ataması yapılan çok sayıda hekim, haklarında yapılan güvenlik soruşturması tamamlanmadığı gerekçesiyle aylarca göreve başlatılmamaktadır. Hukuksal bir dayanağı olmayan güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı; güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ve bu soruşturmalar olumsuz geldiği için ataması yapılmayan tüm hekimler görevlerine başlatılmalıdır. Her zaman savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunan ve önceleyen Türk Tabipleri Birliği hekimlik mesleğinin evrensel ilkeleri olan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ocak tarihinde TTB Merkez Konseyin 11 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu süreç sonunda odamız üyesi ve bölgemiz temsilcisi Dr. Yaşar Ulutaş keyfi bir tutumla açığa alındı. Ve hala görevine iade edilmedi. Dr. Yaşar Ulutaş’a karşı uygulanan bu haksız hukuksuz ve keyfi uygulamanın bir an önce sona ermesini ve görevine iade edilmesini bekliyoruz. Yıllardır sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getiriyoruz; her 14 Mart’ta taleplerimize uygun düzenlemeler yapılacağına ilişkin sözler veriliyor. Ancak, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından, özellikle de 14 Mart dönemlerinde “Hekimlere müjde” başlığı altında verilen sözler tutulmadı. Taleplerimizi bu 14 Mart’ta bir kez daha dile getiriyor, acilen karşılanmasını istiyoruz”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]